Vindskydd Bison

Bison

Vindskydd Bison

1 295 kr

Bison Vindskydd består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten ärminst 50 år. Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär atteventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialetär vindtätt och utsidan är vattenavstötande. BisonVindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanförytskiktet (fasaden). Bison Vindskydd går utmärkt attkombinera med Bison Ångbroms på insidan av konstruktionenoch man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport.Bison Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar

Den låga vikten (60 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Bison Vindskydd är vittoch släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet ärelastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tålnormala rörelser i konstruktionen. Bison Vindskydduppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet.Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).

Läs mer...

Lägg i min inköpslista Köp hos BYGGmax för 1 295 kr
Finns i lager hos BYGGmax, kontrollerat i går.   Sponsrad länk.   Priser inklusive moms, exklusive frakt.
 • Fri frakt på 30 000-tals produkter
 • Prisgaranti
 • Snabb leverans
 • Över 40 000 varor

Liknande produkter

Vindskydd Bison
1 425 kr
Bison Vindskydd består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten ärminst 50 år. Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär atteventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialetär vindtätt och utsidan är vattenavstötande. BisonVindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanförytskiktet (fasaden). Bison Vindskydd går utmärkt attkombinera med Bison Ångbroms på insidan av konstruktionenoch man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport.Bison Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar

Den låga vikten (60 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Bison Vindskydd är vittoch släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet ärelastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tålnormala rörelser i konstruktionen. Bison Vindskydduppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet.Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).
Vindskydd Bison
649 kr
Bison Vindskydd består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten ärminst 50 år. Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär atteventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialetär vindtätt och utsidan är vattenavstötande. BisonVindskydd monteras på utsidan av isoleringen, innanförytskiktet (fasaden). Bison Vindskydd går utmärkt attkombinera med Bison Ångbroms på insidan av konstruktionenoch man får då en så kallad dubbelriktad ångtransport.Bison Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Fördelar

Den låga vikten (60 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Bison Vindskydd är vittoch släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet ärelastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tålnormala rörelser i konstruktionen. Bison Vindskydduppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet.Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).
Vindskydd 100 Bison
545 kr
Bison Vindskydd 100 består av två lager polypropen meden polyetenfolie i mitten. Materialet är ce-märkt och UVbeständigt. Bison Vindskydd 100 är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.Materialet är vindtätt och vattenavstötande. Vindskyddetmonteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet(fasaden). Vindskyddet går utmärkt att kombinera medBison Ångbroms på insidan av konstruktionen och manfår då en så kallad dubbelriktad ångtransport. Lagras i obruten förpackning eller såatt den ej utsätts för fukt och värme.
Funktion
Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.
Fördelar
Den låga vikten (100 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Materialet är elastisktoch mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelseri konstruktionen. Bison Vindskydd 100 uppnår klass W1,vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyllerbrandklass: E (motsvarar B2).
Vindskydd 100 Bison
1 019 kr
Bison Vindskydd 100 består av två lager polypropen meden polyetenfolie i mitten. Materialet är ce-märkt och UVbeständigt. Bison Vindskydd 100 är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.Materialet är vindtätt och vattenavstötande. Vindskyddetmonteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet(fasaden). Vindskyddet går utmärkt att kombinera medBison Ångbroms på insidan av konstruktionen och manfår då en så kallad dubbelriktad ångtransport. Lagras i obruten förpackning eller såatt den ej utsätts för fukt och värme.
Funktion
Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.
Fördelar
Den låga vikten (100 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Materialet är elastisktoch mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelseri konstruktionen. Bison Vindskydd 100 uppnår klass W1,vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyllerbrandklass: E (motsvarar B2).
Vindskydd 100 Bison
1 895 kr
Bison Vindskydd 100 består av två lager polypropen meden polyetenfolie i mitten. Materialet är ce-märkt och UVbeständigt. Bison Vindskydd 100 är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.Materialet är vindtätt och vattenavstötande. Vindskyddetmonteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet(fasaden). Vindskyddet går utmärkt att kombinera medBison Ångbroms på insidan av konstruktionen och manfår då en så kallad dubbelriktad ångtransport. Lagras i obruten förpackning eller såatt den ej utsätts för fukt och värme.
Funktion
Vindskyddet används för är att skydda isoleringen motvind och därigenom säkerställa att isoleringens funktioninte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuellfukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen.Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.
Fördelar
Den låga vikten (100 g/m2), och den våningsanpassadebredden gör monteringen enkel. Materialet är elastisktoch mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelseri konstruktionen. Bison Vindskydd 100 uppnår klass W1,vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyllerbrandklass: E (motsvarar B2).
Ångbroms Bison
1 195 kr
Bison Ångbroms består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/ värmestabiliserat. Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varmasidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsenanvänds för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan.Bison Ångbroms fungerar utmärkt tillsammansmed Bison Vindskydd och även med Bison DiffTak.Man får då ett förhållande med en mer än 5 gånger så tätduk på insidan som på utsidan av väggen. I taket får manett förhållande med en mer än 10 gånger så tät duk påinsidan som på utsidan. Detta är i enlighet med riktlinjernasom förespråkar just dessa förhållanden. (BisonÅngbroms monteras på den varma sidan och BisonVindskydd/ Bison DiffTak (diff-öppet underlagstak) påden kalla sidan.) Ångbromsen skall monteras medtrycket/texten vänt mot den varma sidan. Lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet meninte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr.Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt atttorka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger manlufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuellfukt.

Användning

Bison Ångbroms passar till alla hus där man vill ha enmer förlåtande konstruktion som kan andas.Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvisfritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen skerperiodvis. Ångbromsen passar även utmärkt tillkonstruktioner som isolerats av organiska material ochäven i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.
Ångbroms Bison
625 kr
Bison Ångbroms består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/ värmestabiliserat. Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varmasidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsenanvänds för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan.Bison Ångbroms fungerar utmärkt tillsammansmed Bison Vindskydd och även med Bison DiffTak.Man får då ett förhållande med en mer än 5 gånger så tätduk på insidan som på utsidan av väggen. I taket får manett förhållande med en mer än 10 gånger så tät duk påinsidan som på utsidan. Detta är i enlighet med riktlinjernasom förespråkar just dessa förhållanden. (BisonÅngbroms monteras på den varma sidan och BisonVindskydd/ Bison DiffTak (diff-öppet underlagstak) påden kalla sidan.) Ångbromsen skall monteras medtrycket/texten vänt mot den varma sidan. Lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet meninte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr.Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt atttorka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger manlufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuellfukt.

Användning

Bison Ångbroms passar till alla hus där man vill ha enmer förlåtande konstruktion som kan andas.Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvisfritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen skerperiodvis. Ångbromsen passar även utmärkt tillkonstruktioner som isolerats av organiska material ochäven i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.
Ångbroms Bison
1 195 kr
Bison Ångbroms består av polypropen som lamineratsmed en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UVochfukt-/ värmestabiliserat. Bison Ångbroms är P-märkt och används på den varmasidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsenanvänds för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan.Bison Ångbroms fungerar utmärkt tillsammansmed Bison Vindskydd och även med Bison DiffTak.Man får då ett förhållande med en mer än 5 gånger så tätduk på insidan som på utsidan av väggen. I taket får manett förhållande med en mer än 10 gånger så tät duk påinsidan som på utsidan. Detta är i enlighet med riktlinjernasom förespråkar just dessa förhållanden. (BisonÅngbroms monteras på den varma sidan och BisonVindskydd/ Bison DiffTak (diff-öppet underlagstak) påden kalla sidan.) Ångbromsen skall monteras medtrycket/texten vänt mot den varma sidan. Lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet meninte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr.Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt atttorka ut/andas ut. Med Bison Ångbroms bygger manlufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuellfukt.

Användning

Bison Ångbroms passar till alla hus där man vill ha enmer förlåtande konstruktion som kan andas.Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvisfritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen skerperiodvis. Ångbromsen passar även utmärkt tillkonstruktioner som isolerats av organiska material ochäven i gamla hus där luft- och ångspärr inte är lämplig.
Ångbroms Eko Bison
1 283 kr
Bison Ångbroms EKO består av flera lager kompositmaterialgjort av cellulosapapper förstärkt med ettpolyetennät. Materialet är UV-stabiliserat. Ångbromsen används på den varma sidan av vägg- ellertakkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttätaoch för att kontrollera vattenångan. Bison Ångbroms EKOfungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd ochäven med Bison DiffTak/Bison DiffTak 175. Man får då ettförhållande med en mer än 5 gånger så tät duk påinsidan som på utsidan av väggen. I taket får man ettförhållande med en mer än 10 gånger så tät duk påinsidan som på utsidan. Detta är i enlighet medriktlinjerna som förespråkar just dessa förhållanden.Bison Ångbroms EKO monteras på den varma sidan ochBison Vindskydd/ Bison DiffTak på den kalla sidan. Lagras i obruten förpackning ellerså att den ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Ångbroms EKO är mer diffusionstät änvindskyddet men inte så diffusionstät som en klassiskLuft- & Ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuellbyggfukt att torka ut/andas ut. Med Bison ÅngbromsEKO bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ejstänger in eventuell fukt.

Användning

Ångbromsen passar till alla hus där man vill ha en merförlåtande konstruktion som kan andas. Egenskapernalämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.Ångbromsen passar även utmärkt till konstruktioner somisolerats av organiska material och även i gamla hus därluft- och ångspärr inte är lämplig.
DiffTak Bison
1 425 kr
Bison DiffTak är ett P-märkt, diffusionsöppet ochgenomtrampningssäkert underlagstak. Bison DiffTakmonteras under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någonluftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggsdirekt på isoleringen. Minsta taklutning för underlagstaketär 14°. Bison DiffTak kan stå fritt exponerat i max2 månader.Om inte yttertaket monteras omedelbartanvänds Bison Spiktejp under ströläkten i de fall dåtaklutningen är mellan 14° - 18°. Bison DiffTak fungeraräven bra på trätak, av till exempel råspont. Bison DiffTak består av polyester som belagts medpolyuretan. Materialet är UV- och fukt-/ värmestabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken:Monolithic. Det finns många fördelar med Monolithictekniken.Bl a är vattentätheten och UV-beständighetenbättre.

Funktion

Bison DiffTak används för att skydda takkonstruktionenmot regn, snö och vind. Materialet tillåter oönskadinvändig vattenånga att transporteras ut genommaterialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt frånutsidan. Bison DiffTaks goda egenskaper vad gällerångtransport hjälper till att skydda mot fukt- ochkondensproblem.

Fördelar

Bison DiffTak har dubbla klisterkanter vilket möjliggörsäkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 235 g/m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringenenkel och snabb. Eftersom duken är diffusionsöppen kanventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventilerasdå istället i luftspalten. OBS! Under byggtiden skallvinden vara ventilerad. Bison DiffTak uppfyllerbrandklass: E (B2).

Lagring

Bison DiffTak lagras i obruten förpackning eller så att denej utsätts för fukt och värme. Bör förlagras i >5° C föroptimal vidhäftning av klisterkanterna.
DiffTak Bison
2 835 kr
Bison DiffTak är ett P-märkt, diffusionsöppet ochgenomtrampningssäkert underlagstak. Bison DiffTakmonteras under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någonluftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggsdirekt på isoleringen. Minsta taklutning för underlagstaketär 14°. Bison DiffTak kan stå fritt exponerat i max2 månader.Om inte yttertaket monteras omedelbartanvänds Bison Spiktejp under ströläkten i de fall dåtaklutningen är mellan 14° - 18°. Bison DiffTak fungeraräven bra på trätak, av till exempel råspont. Bison DiffTak består av polyester som belagts medpolyuretan. Materialet är UV- och fukt-/ värmestabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken:Monolithic. Det finns många fördelar med Monolithictekniken.Bl a är vattentätheten och UV-beständighetenbättre.

Funktion

Bison DiffTak används för att skydda takkonstruktionenmot regn, snö och vind. Materialet tillåter oönskadinvändig vattenånga att transporteras ut genommaterialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt frånutsidan. Bison DiffTaks goda egenskaper vad gällerångtransport hjälper till att skydda mot fukt- ochkondensproblem.

Fördelar

Bison DiffTak har dubbla klisterkanter vilket möjliggörsäkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 235 g/m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringenenkel och snabb. Eftersom duken är diffusionsöppen kanventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventilerasdå istället i luftspalten. OBS! Under byggtiden skallvinden vara ventilerad. Bison DiffTak uppfyllerbrandklass: E (B2).

Lagring

Bison DiffTak lagras i obruten förpackning eller så att denej utsätts för fukt och värme. Bör förlagras i >5° C föroptimal vidhäftning av klisterkanterna.
DiffTak 175 Bison
1 808 kr
Bison DiffTak 175 är ett diffusionsöppet underlagstak.Underlagstaket monteras under ytskiktet, ovanpåråsponten eller direkt på takstolarna. Observera attunderlagstaket inte är genomtrampningssäkert. Någonluftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs diktan råsponten eller isoleringen. Minsta taklutning förunderlagstaket är 14°. Om inte yttertaket monterasomedelbart kan Bison Spiktejp klistras under ströläktenför ökad säkerhet mot regn/fukt. Underlagstaket bör intemonteras mot impregnerat trä. Bison DiffTak 175 består av 3 lager Polypropen.Materialet är UV-stabiliserat. Lagras i obruten förpackning eller så attden ej utsätts för fukt och värme. Bör förlagras i >5° Cför optimal vidhäftning av klisterkanterna.

Funktion

Bison DiffTak 175 används för att skyddatakkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialettillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras utgenom materialet samtidigt som det är vatten- ochlufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskapervad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fuktochkondensproblem. Fri exponering, max 2 månader.

Fördelar

Bison DiffTak 175 har dubbla klisterkanter vilket möjliggörsäkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 175g/m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringenenkel och snabb. Underlagstaket uppfyller brandklass: E(B2).
Flextejp Bison
169 kr
Bison Flextejp är en P-märkt , armerad byggfolietejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen har en utmärkt åldringsbeständighet och är värme- och köldbeständig.

Tejpen kan användas till PP-folier (non woven), PE-folier, Aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor och icke-vaxad papp mm. Den är också framtagen för att passa Bison Vindskydd, Bison Underlagstak, Bison DiffTak och Bison Ångbroms. Den passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Teknisk data

Mått: 50 mm x 25 längdmeter
Lim: Polyakrylat
Tjocklek: ca 0,35 mm
Ånggenomgångsmotstånd: >1,5x10⁶ s/m
Draghållfasthet: > 50 N/25 mm
Brottöjning: ca: 130%
Temperaturbeständighet: -40°- + 80°C
Underlagstak Bison
575 kr
Bison Underlagstak är ett P-märkt diffusionstätt,vattenavledande underlagstak av armerad HD-polyetensom är belagd med LD-polyeten på båda sidor.Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav pågenomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Underlagstaketär luft- och ångtätt. Montering görs parallellt, ellervinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna fårmaximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14˚. Lagras i obruten förpackning eller såatt den ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Underlagstak används som ett vattenavledandeskikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondensoch eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket.Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen.Utöver ändamålet som underlagstak kan produkten ävenanvändas som säkerhetsäv (luft- & ångspärr medgenomtrampningsskydd) i bjälklag. Produkten kallasibland också kombinationsväv.

Fördelar

Den låga vikten (145 g/m2) ger en enkel och smidigmontering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m2).Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt atttransportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen.Materialet går snabbt att montera, vilket gör att mansnabbt får ett väderskydd.
Underlagstak Bison
1 148 kr
Bison Underlagstak är ett P-märkt diffusionstätt,vattenavledande underlagstak av armerad HD-polyetensom är belagd med LD-polyeten på båda sidor.Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav pågenomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Underlagstaketär luft- och ångtätt. Montering görs parallellt, ellervinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna fårmaximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14˚. Lagras i obruten förpackning eller såatt den ej utsätts för fukt och värme.

Funktion

Bison Underlagstak används som ett vattenavledandeskikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondensoch eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket.Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen.Utöver ändamålet som underlagstak kan produkten ävenanvändas som säkerhetsäv (luft- & ångspärr medgenomtrampningsskydd) i bjälklag. Produkten kallasibland också kombinationsväv.

Fördelar

Den låga vikten (145 g/m2) ger en enkel och smidigmontering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m2).Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt atttransportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen.Materialet går snabbt att montera, vilket gör att mansnabbt får ett väderskydd.
Kondensväv Bison
1 095 kr
Bison Kondensväv är tillverkad av HD polyetenväv som belagts med LD polyeten på ena sidan. Väven är godkänd som genomtrampningsskydd och används när funktionen som ångspärr ej är nödvändig. Användsockså som kondensväv i oisolerade byggnader. I detta fall läggs väven under yttertaket så att eventuell fukt eller kondens kan rinna ner fritt längs takfallet. Bison Kondensväv kan även användas som ställningsskydd. Lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.
Spiktejp Bison
175 kr
Bison Spiktejp består av polyetylen och har gummibaserat hot-melt klister på ena sidan. Spiktejpen används framför allt under läkten (spikläkten) för att täta runt spikarna. Vid låga taklutningar eller vid lång friexponeringstid blir detta extra viktigt. Spiktejpen motverkar att fukt tränger igenom runt spiken/skruvarna. Tejpen innehåller inga lösningsmedel.

Montering

Spiktejpens placering blir alltså vanligtvis mellan spikläkt och underlagsduk (ex: Bison DiffTak eller Bison DiffTak 175). Ytan bör vara ren, torr och fri från fukt innan tejpenappliceras.
Säkerhetsväv Bison
2 090 kr
Bison Säkerhetsväv, kombinerad luft- & ångspärr och genomtrampningsskydd. Säkerhetsväven består av armerad åldringsbeständig HD-polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Väven är P-märkt, UV- och alkalistabiliserad. Säkerhetsväven kan även användas vid tillfällen då en klassisk luft- & ångspärr inte är robust och slitstark nog. Utöver ändamålet som säkerhetsväv kan produkten användas som ett vattenavledande underlagstak Bison säkerhetsväv är godkänd som en luft- och ångspärr samtidigt som den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.

Montering

Monteras på isoleringens varma sida. Genomföringar och skarvar tätas med godkända skarvhjälpmedel, exempelvis flextejp.
Säkerhetsväv Bison
1 090 kr
Bison Säkerhetsväv, kombinerad luft- & ångspärr och genomtrampningsskydd. Säkerhetsväven består av armerad åldringsbeständig HD-polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Väven är P-märkt, UV- och alkalistabiliserad. Säkerhetsväven kan även användas vid tillfällen då en klassisk luft- & ångspärr inte är robust och slitstark nog. Utöver ändamålet som säkerhetsväv kan produkten användas som ett vattenavledande underlagstak Bison säkerhetsväv är godkänd som en luft- och ångspärr samtidigt som den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.

Montering

Monteras på isoleringens varma sida. Genomföringar och skarvar tätas med godkända skarvhjälpmedel, exempelvis flextejp.
Bison soffbord
15 255 kr
Bison soffbord är tillverkat av massiv ek som har blivit utsatt för väder och vind för att skapa en riktig vintagekänsla. Mått: Bredd 135 cm, djup 70 cm, höjd 47 cm
Bison konsolbord
14 070 kr
Bison konsolbord är tillverkat av massiv ek som har blivit utsatt för väder och vind för att skapa en riktig vintagekänsla. Mått: Bredd 160 cm, djup 40 cm, höjd 80 cm
Buffalo Bison Fototapeter & Tapeter 100 x 100 cm
295 kr
Köp Buffalo Bison tapet på Photowall.se. Vi har 1000-tals olika motiv och du kan enkelt göra en tapet av ett eget foto. Fri frakt och tapetlim ingår på alla köp.
Bison sidobord
5 820 kr
Bison sidobord är tillverkat av massiv ek som har blivit utsatt för väder och vind för att skapa en riktig vintagekänsla. Borden säljs i set och det mindre bordet får plats under det större bordet. Mått: Totalbredd, Totaldjup, Totalhöjd Liten: Tb 38 cm, Td 45 cm, Th 48 cm Stor: Tb 44 cm, Td 45…
BISON Soffbord 110 Natur/Svart
2 495 kr
Rustikt soffbord med hjul. BISON är ett unikt soffbord med en speciell känsla. Skivan är tillverkad av rustik tall och har maffiga metallhjul som ben. Bordet passar perfekt in i en industriellt retroinspirerad inredning, eller för dig som vill ha ett rustikt soffbord på hjul. Soffbord i tall med metallhjul. Levereras omonterad. MåttLängd: 110 cmBredd: 72 cmHöjd: 35 cm Hjulen är fullt fungerande men bör ej rullas på ömtåligt underlag då de kan åsamka skada.
Artwood Bison sidetable
5 395 kr
Artwood Bison sidetable från Artwood
Artwood Bison Konsolbord
13 095 kr
Artwood Bison Konsolbord från Artwood
Artwood Bison Soffbord
14 195 kr
Artwood Bison Soffbord från Artwood
Vindskydd för mobilheadset
49 kr
VindskyddVattenavvisandeSnygg accessoarAtt prata med headset inkopplat till telefonen är både bra och smidigt. Händerna fria till annat och telefonen är långt från örat, men på blåsiga dagar utgörs konversationen mest av störande ljud i alla vindbyar.Vindskyddet Pinocc är världens första vindskydd framtaget just för mikrofonen i headsetet. Det reducerar det irriterande ljudet från blåsten och eliminerar dessutom friktionsprasslet som kan uppstå när mikrofonen ligger mot kläderna. Vindskyddet slås om mikrofonen och fästs med kardborren i det självhäftande tyget. Vindskyddet är väldigt enkel att sätta på och ta av och är dessutom vatten- och fuktavvisande.
Vindskydd 140x400 cm
699 kr

Vindskydd med stolpar, inklusive överliggare, linor och tältpinnar.

Storlek 400 x 140 cm (LxH). Vikt ca 3 kg.

Regnskydd till liggvagn - Reflex, Grå
499 kr
Regn- och vindskydd i reflexmaterial till barnvagn!Skydda din vagn och dess dyrbara innehåll i både mörker och regn. Detta reflekterande och vattenavvisande vindskydd håller liggdelen torr och trygg samtidigt som ni blir betydligt mer synliga i trafiken. Ett bra skydd även mot snö och smuts. Överdraget dras enkelt över liggdelen av vagnen.I dagsljus är detta regnskydd neutralt i grått och silver men när mörkret faller på fungerar materialet som en stor reflex. Det högreflekterande materialet gör att bilar ser er tydligt även när det är mörkt och regnet öser ner. Tryggt för både dig och din lilla skatt!Detta regnskydd passar till en normalstor liggvagn (t.ex. Emmaljunga/Brio). Här hittar du skyddet till fler modeller!Material, utsida: 95% silikon och 5% PU.Material, insida: 100% polyester.Kan tvättas i 30°C.Använd inte sköljmedel eller annat mjukgörande medel vid tvättning av skyddet.Levereras i en förvaringsväska som kan hängas på vagnen då skyddet inte används.Varumärke: Tullsa.
Men Tanning Booster, 15 ml
295 kr
En brun-utan-sol produkt för alla män som enkelt och lätt vill få ett fräscht och solkysst utseende. 3 droppar av tanning booster i din dagliga hudvårdsprodukt ger dig en naturlig solbränd look, som om du nyligen spenderat en weekend i solen!Innehåller bl a:DHA & erythrulose (ger jämn och naturlig färg),Clarins Men complex (bison grass, gymnema) ( ger energikick till huden),Aloe vera (ger fukt samt en mjuk och behaglig hud)
Vindskydd till Gasolbrännare Rostfritt
295 kr
Ett vindskydd till gasolbrännarePassar gasolbrännare med diameter från 30 cm till 50 cm 
Muurikka Stekhäll 100 cm med Vindskydd och Brännare D-500
12 490 kr
Muurikka Stekhäll på hela 100 cm i diameter.Stekhällen har ben för att ställa den på marken.Detta set är komplett med brännare. OBS! Regulatorset ingår ej. Går att köpa separat här! Laga mat ute i det fria i trädgården, med denna stora stekhäll lagar du mat till en skolklass eller varför inte bjuda in grannarna på en trädgårdsfest.Stekhäll Ø 100 cmFabriksmonterat vindskydd.3 st stabila löstagbara benArbetshöjd: ca 70 cmVikt: ca 41 kg (inklusive ben)Tillverkad av varmvalsat stål
Eva Solo FireGlobe gasolgrill
9 999 kr
330‒:360°C max temperatur. Inbyggt vindskydd. Benen kan tas av när grillen inte används, vilket sparar plats vid förvaring. Ø58cm.
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd
9 995 kr   9 395 kr
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd från Muurikka
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd
9 995 kr   9 395 kr
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd från Muurikka
Severin Bordsgrill 2500W med vindskydd
539 kr
Severin Bordsgrill 2500W med vindskydd från Severin
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd och brännare
10 175 kr
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd och brännare från Muurikka
Severin Bordsgrill 2500W med vindskydd
539 kr
Severin Bordsgrill 2500W med vindskydd från Severin
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd och brännare
10 175 kr
Muurikka Stekhäll 100 cm med vindskydd och brännare från Muurikka
Bombay Mediabänk
4 995 kr
Möblerna i Bombay-serien är gjorda av återvunnet mango träd. De färgskillnader, gropar, sprickor och ojämnheter som förekommer skapar tillsammans med ett gediget hantverk möbelns karaktär. Träet är behandlat så att det ska andas naturlig skönhet och tidens spår, vilket gör varje möbel unik. För att återfärga skivan så rekommenderar vi Bison antikvax dark brown från LeatherMaster. Produktfakta: Färg: Natur Material: Mangoträ/Metall Mått: L: 140 x D: 40 c H: 50 cm Detaljerade mått (cm): 2 hyllplan på sidorna, L 47 D 40 H 24 cm 1 litet hyllplan i mitten, L 44 D 40 H 10 cm 1 Låda i mitten, L 37 D 29 H 10 cm Titta på alla produkterna i Bombay, en serie där Vintage möter Industridesign
Vindskydd
18 kr
Till ljudnivåmätare/mikrofon.
Espegard Vindskydd till Braspanna 60cm och Eldfat 60 cm, 2 st skydd
599 kr   499 kr
Espegard Vindskydd till Braspanna 60cm och Eldfat 60 cm, 2 st skydd från Espegard
Espegard Vindskydd till Braspanna 60cm och Eldfat 60 cm, 2 st skydd
599 kr   499 kr
Espegard Vindskydd till Braspanna 60cm och Eldfat 60 cm, 2 st skydd från Espegard
Anna Agger Vindskydd rörum
2 989 kr
Anna Agger Vindskydd rörum från Anna Agger
Anna Agger Vindskydd rörum
2 990 kr   2 599 kr
Anna Agger Vindskydd rörum från Anna Agger
Regnponcho
29,90 kr
Låt inte vädret överraska!  Man vet aldrig - ta med en extra i fickan eller fikakorgen. Lätt att ta på och av, kan även användas som enklare vindskydd. Fri från ftalater.
Regnponcho
29,90 kr
Låt inte vädret överraska!  Man vet aldrig - ta med en extra i fickan eller fikakorgen. Lätt att ta på och av, kan även användas som enklare vindskydd. Fri från ftalater.
Regnponcho
29,90 kr
Låt inte vädret överraska!  Man vet aldrig - ta med en extra i fickan eller fikakorgen. Lätt att ta på och av, kan även användas som enklare vindskydd. Fri från ftalater.
Regnponcho
29,90 kr
Låt inte vädret överraska!  Man vet aldrig - ta med en extra i fickan eller fikakorgen. Lätt att ta på och av, kan även användas som enklare vindskydd. Fri från ftalater.
L-stöd/brädhållare
6,90 kr
Används t.ex. för att fästa virke mellan stolpar. Perfekt till spaljéer och vindskydd av trä. Praktiskt stöd som ger bättre stabilitet.
Elgrill Severin
599 kr
Spontangrilla utan krångel - bara att sätta i kontakten. Praktisk grill som sköter glöden själv. Vindskydd och benställning med hylla.
Vindskydd för mikrofon 3M Peltor M41/2
168 kr
Till hörselskydd Peltor Tactical 7. 2-pack.
Vindskydd för mikrofon 3M Peltor M60/2
125 kr
Till hörselskydd Peltor Alert, LiteCom, ProTac III & ComTac XPI. 2-pack.
Napoleon Rökspån Whiskey Oak
99 kr
Whisky Barrel Oak-rökspån ger en stark, men inte överdrivande rökarom av whisky. Dessa rökspån passar bäst ihop med kött som nötkött, bison, lamm och vilt. Blötlägg spånet i vatten eller i cabernet sauvignon, merlot, ljus öl, tranbär eller apelsinjuice för extra smak när du röker.  Ta sedan bort rökspånet från vätskan efter ca 30 minuter och lägg dem i ett Napoleon-rökrör. Placera sedan rökröret på grillens sidobrännare för att värma upp det och börja röka. Eller så kan du lägga rökspånet direkt på kolet i en Apollo 3 i 1 kolgrill, eller direkt i det integrerade rökfacket på Napoleon Prestige PRO-seriens grillar.  När spånet börjar röka, lägg maten på grillen och stäng locket eller dörrarna. För att få den bästa smaken med rökspånet så kom ihåg att hålla locket stängt medan du röker för att hålla röken kvar. Specifikationer: - Rökspån till röktub eller koltråg.- Finns i 6 olika smaker.- Volym 3,15 liter. 
Fröpåse Granngården Solros Hög
29,90 kr
Kraftig och hög solros som får stora blommor på kraftiga stjälkar. Solrosen kan sås i rabatten, grönsakslandet och som vindskydd. Ståtlig som snittblomma.
Skorstenslängd Isolerad Grå
1 429 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Skorstenslängd Isolerad Grå
879 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Skorstenslängd Isolerad Grå
629 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Paellapanna 46 cm med brännare och ställning
995 kr
Ett färdigt set med en paellapanna i polerat kolstål storlek, diameter 46 cm.Tillhörande gasolbrännare modell 400 med två brännarringar.Komplettera med regulatorset och vindskydd.
Skorstenslängd Isolerad Svart
879 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Skorstenslängd Isolerad Svart
1 429 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Skorstenslängd Isolerad Svart
629 kr
Skorstenslängd för förlängning av skorstenar med en diameter på 150 mm. Isoleringen är 50 mm tjock och utvecklad för att tåla temperaturer upp till 1200°C. Både innerrör och yttermantel är fasade i ändarna för ett enklare montage.

Röret är tillverkad med en innermantel av syrafast rostfritt stål och en yttermantel av varmförzinkad pulverlackad plåt. Innerröret är infäst i övre delen av skorstensmodulen och kan expandera fritt neråt. Innerröret har en invändig kondensfälla vilket förhindrar att kondens tränger ut i isoleringen.
Vattentät fasad HG
179 kr
Gör fasaden vattenavvisande. Förhindrar att regn och fukt tränger in. Förhindrar algattacker och skyddar mot luftburna föroreningar. Mycket enkel att applicera. Ger minst 10 års skydd.
Grey Premium 100 EPS
67,01 kr
Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak. Den kan med fördel gjutas in under en betonggrund eller användas som isolering till garageuppfarter. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas. Denna typ av grå Neopor-cellplast har bättre isolerande egenskaper än den vita av EPS-typ vilket innebär sparade volymer vid isolering.

EPS och Neopor

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel. Neopor är som EPS med den skillnaden att grafit har tillsats vilket ger ökad isolationsförmåga.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Skivor med beteckningen S100 har till exempel en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Värmekonduktivitet: 0,031 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 100 Långtidslast 30
Grey Premium 100 EPS
529 kr
Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak. Den kan med fördel gjutas in under en betonggrund eller användas som isolering till garageuppfarter. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas. Denna typ av grå Neopor-cellplast har bättre isolerande egenskaper än den vita av EPS-typ vilket innebär sparade volymer vid isolering.

EPS och Neopor

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel. Neopor är som EPS med den skillnaden att grafit har tillsats vilket ger ökad isolationsförmåga.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Skivor med beteckningen S100 har till exempel en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Värmekonduktivitet: 0,031 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 100 Långtidslast 30
Muurikka Stekhäll 100 cm med Vindskydd
9 995 kr
Muurikka Stekhäll på hela 100 cm i diameter.Stekhällen har ben för att ställa den på marken.Komplettera med Gasbrännare D-500 och Regulatorset, beställ genom att klicka på namnen.Laga mat ute i det fria i trädgården, med denna stora stekhäll lagar du mat till en skolklass eller varför inte bjuda in grannarna på en trädgårdsfest.         
LEROY Clubfåtölj Svart PU
1 195 kr
LEROY Fåtölj Svart är en prisvärd och tålig clubfåtölj i materialet PU vilket innebär att du får en kvalitetsmöbel som består av både syntetiskt material och naturmaterial. Utsidan av klädseln är syntetisk vilket gör att du har en fåtölj som är enkel att rengöra. Du sitter bekvämt och dessutom är den lätt att matcha med övrig inredning. Snygg i par till soffan eller ensam i läshörnan eller varför inte inreda kontoret med en lyxig fåtölj för besökare?
Golvvärmeskiva
159 kr
En falsad golvvärmeskiva av EPS-cellplast.

Användningsområde

Denna typ av cellplastskiva är speciellt framtagen för vattenburen golvvärme. Skivan har upphöjningar vilket underlättar montering av slang till golvvärmesystemet. Vidare krävs inga infästningsskenor eller armeringsdistanser då slingor och armering monteras. Armeringsnäten läggs direkt på skivan. Golvvärmeskivan är även fasat på ett sådant sätt att skivorna fixeras i varandra och därmed minimeras risken för köldbryggor. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Värdet S80 innebär en tryckhållfasthet på 80 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 8 ton per kvadratmeter eller 0,8 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Snabbfakta

Värmekonduktivitet: 0,037 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 80 Långtidslast 30
Gasbrännare Muurikka D-500
2 495 kr
D-500 är en gasbrännare med två ringar och separata styrventiler.Därför blir pannor av olika storlek uppvärmda jämnt och snabbt. Storlek: inre ringens Ø 30 cm,yttre ringens Ø 50 cm Effekt: 14,1 kW Innehåller varken ben eller vindskydd
Stekhäll Muurika 100cm med vindskydd
9 995 kr
Den äkta Muurikka 100 Original är den rätta för en riktig stekare och utomhusmatlagare. Den är denstörsta i serien, alltså idealisk för ett större sällskap, men lika lämplig för en familj. Den mångsidigastekhällen lämpar sig för nästan vilken utomhusmatlagning som helst - kött, fisk, grönsaker, plättar…
Bastufolie
399 kr
Bastufolien skyddar väggens isolering från fukt och bidrar till att ventilationen fungerar på rätt sätt. Bastufolien tål hög temperatur under begränsad tid vilket gör den idealisk att använda i en bastuvägg.

Montering

Folien ger en återreflektion av värme samtidigt som den håller isoleringen på plats och därmed skapar önskad luftspalt bakom panelen. Folien fästs horisontellt mellan regel och spikläkt, vanligtvis med häftklamrar. Ett lagom avstånd mellan dessa är 100 mm. Skarvar i folien bör överlappa varandra med 100-200 mm.
Byggsystem hörn S150 EPS, 2-pack
1 450 kr
Detta byggsystem monteras enkelt och har bra isolerande egenskaper, dessutom är det brandsäkert, bidrar till en bra innermiljö utan mögel och har även ljuddämpande egenskaper. Systemet är också så gott som underhållsfritt.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft. Det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Värdet 100 kpa innebär en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Snabbfakta

Invändig bredd 140mm
Värmekonduktivitet: 0,19 W/(m² K
Densitet: ca 25 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 150 Långtidslast 50
Hama RMZ-14 Videomikrofon. Stereomikrofon för video- och systemkamera
599 kr
Riktad stereomikrofon som ger betydligt bättre ljudkvalitet än kamerans inbyggda mikrofon. Switch för att välja upptagningskarakteristik njure eller supernjure. Vindskydd för bättre inspelningskvalitet utomhus. Fäste för blixtsko och 14 stativgänga. Frekvensomfång 400 Hz - 14 kHz. Anslutning 3,5 mm. Kabellängd 0,9 m. Drivs med 1x LR44-batteri medföljer ej.
APH-2n Tillbehörspaket till Zoom H2n. Originaltillbehör till Zoom H2n
299,90 kr
Tillbehörspaket speciellt avsett för Zoom H2 24144. Innehåller vindskydd, nätadapter USB, USB-kabel, stativ, vadderat fodral, adapter för mikrofonhållare och fjärrkontroll.
Stekhäll 100cm med vindskydd & brännare Muurikka
9 395 kr
Den första och största! Det var Muurikka som lanserade stekhällen, och nu används ordet muurikka om utomhuspannor i allmänhet. Men det är endast dessa som är de ursprungliga. Den äkta Muurikka 100 Original är den rätta för en riktig stekare och utomhusmatlagare. Den är den största i serien, alltså idealisk för ett större sällskap, men lika lämpad för en familj.

Muurikka

Muurikka är ett varumärkesnamn som såg sin gryning på 70-talet. På vissa håll och kanter, speciellt i Finland har Muurikka blivit synonymt med produktslaget murbottenpannan. Detta till den grad att i princip alla stekhällar som används utomhus över gasol eller öppen eld kallas i väldigt stor utsträckning för ”en muurikka”.
Stekhäll PRO-580 inox Grillsymbol
5 195 kr
Ett oersättligt hjälpmedel i trädgården, vid sommarstugan eller på terrassen. Stålpannans utmärkta stekegenskaper möjliggör att tillreda alla slags maträtter utan möda. Den rostfria pannan hettas upp snabbt, håller stabil temperatur och resultatet blir utsökt mat med frisk luft som bonus. Ägg och bacon samt pannkakor med rårörda bär till frukost, fisk med grönsaker eller skaldjurspaella på kvällen... du behöver bara använda din fantasi! Speciellt användbar för folk med husvagn/husbil/båt på grund av sin demonterbarhet och ringa vikt! Såväl pannor som brännarställ och vindskydd görs helt i rostfritt stål. Snyggt och praktiskt.
Hela produkten CE-certifierad.Pannan passar utmärkt för maträtter med volym.Tredubbelt Vindskydd när du kockar i blåst. Värmen stannar under pannan. Miljövänligt låg gasolkonsumption. Robust teknologi som är lätt demonterbar."Click and Cook" batteritändning. Fömonterade- den stutliga uppställningen tar mindre än 5 minuter. En "Smart Panna" - kombinera till wok, gjutjärn eller rostfritt stål. Observera: gasolflaska ingår ej.

Specifikation

Yttre diameter: 58 cm, botten 48 cm
Kapacitet: 12-20 portioner
Höjd: 85 cm
Pannans kanthöjd: 4 cm
Pannan har en volym om 11 liter
Pannans vikt: 8 kg, hela utrustningen 18 kg
Pannan tillverkad: i 3 mm rostfritt stål
Brännarens effekt: 11,4 kW och diameter 40 cm
Gasolförbrukning: vid full effekt 1 kg/h, normaldrift 0,3 – 0,6 kg/h
De två brännarkretsarna kan regleras individuellt
Brännaren är försedd med elektrisk (batteridriven) tändning
Utrustningens ben är demonterbara och fästade med bult/vingmuttrar
Levereras komplett med 1.2 m gasslang och reduktionsventil, SWE
Den ovannämnda gasutrustningen uppfyller kraven i Direktiv 2009/142/EC
CE1336-15
Muurikka Stekhäll 78 cm med Ställning och Brännare D-500
4 295 kr
Stekhäll med en diameter på 78 cm från Muurikka som säljs med brännare D-500, vindskydd och ställning med ben 75 cm långa.OBS! Regulatorset ingår ej. Går att köpa separat här!  
Stickpropp Amiga 432P6, 32 A
69 kr
Nästa generations CEE-uttagsdon med patenterade dragavlastningen, säkerhetställs IP klass 44. Tillverkade i Polyamid 6 vilket är resistent mot syror och alkalier, samtidigt som materialet är mycket slagfast.
Skarvuttag Amiga 416C6, 16 A
59 kr
Nästa generations CEE-uttagsdon med patenterade dragavlastningen, säkerhetställs IP klass 44. Tillverkade i Polyamid 6 vilket är resistent mot syror och alkalier, samtidigt som materialet är mycket slagfast.
Skarvuttag Amiga 432C6, 32 A
79 kr
Nästa generations CEE-uttagsdon med patenterade dragavlastningen, säkerhetställs IP klass 44. Tillverkade i Polyamid 6 vilket är resistent mot syror och alkalier, samtidigt som materialet är mycket slagfast.
Byggsystem rak S150 EPS, 3-pack
1 445 kr
Ett rakt byggelement av EPS-cellplast. BEWIs byggsystem består av formgjutna skivor av cellplast som sätts i ihop med hjälp av plastbroar i olika distanserenligt ”Lego-principen”. Detta ger en flexibel betongkärna.Systemet är också miljövänligt och kan användas till fundament, grundmurar och väggar i alla typer av lågenergihus.

Fördelar

Detta byggsystem monteras enkelt och har bra isolerande egenskaper, dessutom är det brandsäkert, bidrar till en bra innermiljö utan mögel och har även ljuddämpande egenskaper. Systemet är också så gott som underhållsfritt.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft. Det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Värdet 100 kpa innebär en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Snabbfakta

Värmekonduktivitet: 0,19 W/(m² K
Densitet: ca 25 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 150 Långtidslast 50
Byggsystem rak S150 EPS, 3-pack
1 575 kr
Ett rakt byggelement av EPS-cellplast. BEWIs byggsystem består av formgjutna skivor av cellplast som sätts i ihop med hjälp av plastbroar i olika distanserenligt ”Lego-principen”. Detta ger en flexibel betongkärna.Systemet är också miljövänligt och kan användas till fundament, grundmurar och väggar i alla typer av lågenergihus.

Fördelar

Detta byggsystem monteras enkelt och har bra isolerande egenskaper, dessutom är det brandsäkert, bidrar till en bra innermiljö utan mögel och har även ljuddämpande egenskaper. Systemet är också så gott som underhållsfritt.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft. Det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Värdet 100 kpa innebär en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Snabbfakta

Värmekonduktivitet: 0,19 W/(m² K
Densitet: ca 25 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 150 Långtidslast 50
Isolerskiva S100 EPS
469 kr
Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak. Den kan med fördel gjutas in under en betonggrund eller användas som isolering till garageuppfarter. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Cellplastskiva EPS S100 har till exempel en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Värmekonduktivitet: 0,037 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 100 Långtidslast 40
Isolerskiva S100 EPS
419 kr
Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak. Den kan med fördel gjutas in under en betonggrund eller användas som isolering till garageuppfarter. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Cellplastskiva EPS S100 har till exempel en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Värmekonduktivitet: 0,037 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 100 Långtidslast 40
Isolerskiva S100 EPS
1 695 kr
Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak. Den kan med fördel gjutas in under en betonggrund eller användas som isolering till garageuppfarter. Skivorna har låg egenvikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut, dessutom kan materialet energiåtervinnas.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft, det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Cellplastskiva EPS S100 har till exempel en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Värmekonduktivitet: 0,037 W/mK
Densitet: ca 20 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 100 Långtidslast 40
Stänkskydd till modell 720 Grillsymbol
629 kr
Matlagning utomhus sker alltid på vädrets villkor och med en stor yta på grillhällen utsätts anrättningen för betydande nedkylning redan vid måttlig blåst. Detta gör tillredningen långsammare och kräver användande av högre effekt. Stänkskyddet fungerar som ett extra vindskydd för maten i pannan, du kan dessutom sidohänga locket för bästa möjliga skydd.
När man steker på hög effekt finns alltid en risk för fettstänk ut från pannan och för att dels skydda närliggande ytor men också personer/kläder från fettstänk kan man montera ett extra stänkskydd kring ytterkanten på de största grillhällarna.
Stänkskydd till modell 960 Grillsymbol
829 kr
Matlagning utomhus sker alltid på vädrets villkor och med en stor yta på grillhällen utsätts anrättningen för betydande nedkylning redan vid måttlig blåst. Detta gör tillredningen långsammare och kräver användande av högre effekt. Stänkskyddet fungerar som ett extra vindskydd för maten i pannan, du kan dessutom sidohänga locket för bästa möjliga skydd.
När man steker på hög effekt finns alltid en risk för fettstänk ut från pannan och för att dels skydda närliggande ytor men också personer/kläder från fettstänk kan man montera ett extra stänkskydd kring ytterkanten på de största grillhällarna.
LOCKHÅLLARE WEBER ORIGINAL 8411
399 kr
Lockhållare Weber Original 8411Weber Lockhållare gör det smidigare för dig när du ska änvända grillen.Du kan snabbare lägga undan locket kan även användas som vindskydd när du ska tända grillen.Tillverkad i stål. Passar till alla Webers brikettgrillar på 47 cm och 57 cm.Garanti: 2årWeber artnr: 8411EAN 0077924075247
Byggsystem hörn S150 EPS, 2-pack
1 295 kr
Ett 90-gradigt hörnelement av EPS-cellplast. BEWIs byggsystem består av formgjutna skivor av cellplast som sätts i ihop med hjälp av plastbroar i olika distanserenligt ”Lego-principen”. Detta ger en flexibel betongkärna.Systemet är också miljövänligt och kan användas till fundament, grundmurar och väggar i alla typer av lågenergihus.

Fördelar

Detta byggsystem monteras enkelt och har bra isolerande egenskaper, dessutom är det brandsäkert, bidrar till en bra innermiljö utan mögel och har även ljuddämpande egenskaper. Systemet är också så gott som underhållsfritt.

EPS-typ

Cellplast med beteckningen EPS kallas expanderad cellplast, den består av små kulor av materialet polystyren som expanderas med hjälp av vattenånga. Därefter pressas de samman under värme och tryck till block. Expanderad cellplast har god isoleringsförmåga då den består till 98 procent av innesluten luft. Det är den stillastående luften i ett isoleringsmaterial som står för den isolerande effekten. Cellplasten har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot, kyla, vind, fukt och mögel.

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är ett värde på den tyngd som maximalt kan appliceras på skivorna vid korttidsbelastning. Värdet 100 kpa innebär en tryckhållfasthet på 100 kpa (Kilopascal) vilket är ungefär detsamma som 10 ton per kvadratmeter eller 1 kilo per kvadratcentimeter. Det är viktigt att veta hur mycket cellplasten kommer att belastas av den färdiga byggnaden innan den används till grundisolering.

Snabbfakta

Värmekonduktivitet: 0,19 W/(m² K
Densitet: ca 25 kg/m³
Tryckhållfasthet (kpa): Kortidslast 150 Långtidslast 50
Strandtält Adventure Goods
329 kr

Njut av sommaren med familj och vänner och låt er skyddas från sol och vind med strandtältet Adventure Goods! Med detta tält är du alltid skyddad mot sol och vind både på stranden och i fjällen.

 • 170T polyester / Botten PE 100 gr/m2
 • 3 glasfiberstavar 6,8 mm (ca149 cm x 2 och 1 x 315 cm)
 • 6 fästen (ca 14 cm)
 • 2 vindskydd (ca 185 cm)
 • Fönster och fickor på insidan
 • Transportväska
 • Mått färdigmonterat ca: 218 x 115 x 115 cm
 • Mått hopvikt ca: 60 x 8 cm
Strandtält Adventure Goods
329 kr

Njut av sommaren med familj och vänner och låt er skyddas från sol och vind med strandtältet Adventure Goods! Med detta tält är du alltid skyddad mot sol och vind både på stranden och i fjällen.

 • 170T polyester / Botten PE 100 gr/m2
 • 3 glasfiberstavar 6,8 mm (ca149 cm x 2 och 1 x 315 cm)
 • 6 fästen (ca 14 cm)
 • 2 vindskydd (ca 185 cm)
 • Fönster och fickor på insidan
 • Transportväska
 • Mått färdigmonterat ca: 218 x 115 x 115 cm
 • Mått hopvikt ca: 60 x 8 cm
Strandtält Adventure Goods
329 kr

Njut av sommaren med familj och vänner och låt er skyddas från sol och vind med strandtältet Adventure Goods! Med detta tält är du alltid skyddad mot sol och vind både på stranden och i fjällen.

 • 170T polyester / Botten PE 100 gr/m2
 • 3 glasfiberstavar 6,8 mm (ca149 cm x 2 och 1 x 315 cm)
 • 6 fästen (ca 14 cm)
 • 2 vindskydd (ca 185 cm)
 • Fönster och fickor på insidan
 • Transportväska
 • Mått färdigmonterat ca: 218 x 115 x 115 cm
 • Mått hopvikt ca: 60 x 8 cm
Strandtält Adventure Goods
329 kr

Njut av sommaren med familj och vänner och låt er skyddas från sol och vind med strandtältet Adventure Goods! Med detta tält är du alltid skyddad mot sol och vind både på stranden och i fjällen.

 • 170T polyester / Botten PE 100 gr/m2
 • 3 glasfiberstavar 6,8 mm (ca149 cm x 2 och 1 x 315 cm)
 • 6 fästen (ca 14 cm)
 • 2 vindskydd (ca 185 cm)
 • Fönster och fickor på insidan
 • Transportväska
 • Mått färdigmonterat ca: 218 x 115 x 115 cm
 • Mått hopvikt ca: 60 x 8 cm
Montering av luftspaltskiva vid takfot.    
185 kr
Vid isolering med lösull används luftspaltskiva för att skapa en luftspalt mellan isolering och underlagstaket. Skivan fungerar även som vindskydd för isoleringen.

I vår tjänst tilläggsisolering vind ingår:
1. Inbärning av luftspaltskivan in på vinden.
2. Montering av luftspaltskivan på underlagstaket. Montering sker antingen genom att skivan skruvs direkt mot underlaget eller genom att skivan hängs upp i takstolen med skruv/spik

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.• Rivningslov/bygglov ingår ej.
• Demontering av elinstallationer, belysning, larm, markiser etc ingår ej.
• Kunden tillhandahåller plats för materialupplag och byggbod samt nödvändig el och vatten som krävs för uppdraget.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Fasaden ska vara åtkomlig dvs fasaden måste vara tillgänglig för behandling, fri från växter, buskar, träd, eller annat material som är i vägen.
• Ställning eller skylift ingår ej, men offert kan fås av hantverkaren.
• Avfallshantering ingår ej Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar).

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tilläggsisolering vind, så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät helt enkelt sidan x sidan. d.v.s. vindens bredd x längden i meter, på så vis får du ytans antal kvadratmeter.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Stekhäll PRO-960 inox Grillsymbol
13 495 kr
En panna för catering för stora sällskap som möjliggör tillagning av olika maträtter från såväl färska som förgräddade råvaror. Passar utmärkt för både stekning och stuvning. Pannans flata botten möjliggör att hålla maten varm effektivt och undviker att vätskan rinner ner i mitten av pannan och maten vid kanterna blir torr. Pannan av rostfritt stål möjliggör stuvning av mat eftersom den till skillnad från en stålpanna inte gör maten mörkare under tillagningen. Det effektfulla utseendet ger extra poäng vid servering direkt från pannan! Såväl pannor som brännarställ och vindskydd görs helt i rostfritt stål. Snyggt och praktiskt.
Hela produkten CE-certifierad. Pannan passar utmärkt för maträtter med volym. Tredubbelt Vindskydd när du kockar i blåst. Värmen stannar under pannan. Miljövänligt låg gasolkonsumption. Robust teknologi som är lätt demonterbar. Fömonterade- den stutliga uppställningen tar mindre än 5 minuter. "Click and Cook" batteritändning Observera:Gasolflaska ingår ej.

Specifikation


Yttre diameter: 96 cm, botten 85 cm
Kapacitet: 50-80 portioner
Höjd: 85 cm
Pannans kanthöjd: 5 cm
Pannan har en volym om 50 liter
Pannans vikt: 32 kg, hela utrustningen 55 kg
Pannan tillverkad: i 5 mm rostfritt stål
Brännarens effekt: 21 kW och diameter 60 cm
Gasolförbrukning: vid full effekt 1,5 kg/h, normaldrift 0,5 – 1 kg/h
Alla tre ringarna kan regleras individuellt
Brännaren är försedd med elektrisk (batteridriven) tändning
Utrustningens ben är demonterbara och fästade med bult/vingmuttrar
Levereras komplett med 1.2 m gasslang och reduktionsventil, SWE
Den ovannämnda gasutrustningen uppfyller kraven i Direktiv 2009/142/EC
CE1336-10
Eva Solo FireGlobe Gasolgrill SE/IS 30MB
5 999 kr
En snygg gasolgrill från danska Eva Solo som kombinerar det bästa av både funktion och design. Den unika, lite sneda formen, utgör ett naturligt vindskydd samtidigt som det ger grillen en helt egen karaktär. Grillen har tre brännare som därmed ger många möjligheter för både direkt och indirekt grillning. Det medföljande locket har en inbyggd termometer och kan med fördel användas ungefär som en varmluftsugn.