Montering och Installation Spotlight

Proffsbyggt

Montering och Installation Spotlight

598 kr

I vår tjänst Montering och installation av spotlights ingår:
• Montering och installation av spotlights enligt tillverkarens monteringsanvisningar
• Anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet spotlights som ska installeras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive spotlight.

Tips från expterterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen.

• De två vanligaste spänningarna för armaturer är 12 V eller 230 V. Till skillnad från 230 V kräver 12 V en eller fler transformatorer som fordrar ett visst utrymme för att kunna gömmas i taket, ett skåp eller på annan lämplig plats.

• Alla armaturer i badrum skall vara IP-klassade.

• I de fall halogenspotlights eller LED-armatur med krav på skydd mot brännbart material monteras, ska skyddskopp vara monterade.

• Vid installation i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. Om det inte gör det kan du beställa via vår tjänst, installation av jordfelsbrytare.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av spotlights

• Spotlights
• Transformator (vid 12V)

Läs mer...

Lägg i min inköpslista Köp hos BYGGmax för 598 kr
Finns i lager hos BYGGmax, kontrollerat i går.   Sponsrad länk.   Priser inklusive moms, exklusive frakt.
  • Fri frakt på 30 000-tals produkter
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Liknande produkter

Montering & Installation av Väggarmatur
398 kr
I vår tjänst Montering och installation av väggarmatur ingår:
• Montering av ny väggarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet väggarmaturer som ska installeras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive väggarmatur.

• Armaturer i badrum ska vara IP-klassade.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Vid installation av väggarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sen tidigare.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av väggarmatur

• Väggarmatur
• Skruv
• Plugg

Installation av takarmatur
498 kr
I vår tjänst Installation av takarmatur ingår:
• Montering och installation av takarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet takarmaturer som ska installeras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive takarmatur.

• Armaturer i badrum ska vara IP-klassade. Taklampa just för våtutrymmen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av takarmatur

• Takarmatur
• Skruv
• Plugg
Installation av Köksbelysning under skåp
398 kr
I vår tjänst Installation av köksarmatur ingår:
• Montering och installation av köksarmatur (underkant överskåp) enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet köksarmaturer som ska installeras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksarmaturen.

• I de fall strömbrytare inte är integrerat med armaturen ska strömbrytare finnas monterade.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare.

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av köksarmatur (underkant överskåp)

• Köksarmatur
• Skruv

Montering av badrumsfläkt
795 kr
I vår tjänst Installation av badrumsfläkt ingår:
• Montering och installation av badrumsfläkt enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät upp dimensionen (omkretsen) på ventilationskanalen där badrumsfläkten

• Kontrollera så att badrumsfläkten har rätt mått för att passa på ventilationskanalen.

• Se till att det finns fritt utrymme runt ventilationskanalen så att badrumsfläkten får plats.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för badrumsfläkten.

• Vid installation i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. Om det inte gör det kan du beställa via vår tjänst, installation av jordfelsbrytare.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av badrumsfläkt:

• Badrumsfläkt inklusive monteringssats
• Skruv
• Plugg
Montering och Installation jordfelsbrytare ink rådgivning
4 093 kr
I vår tjänst Montering och installation av jordfelsbrytare med rådgivning ingår :
• Rådgivning kring montering och installation av jordfelsbrytaren
• Montering och installation av ny jordfelsbrytare enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS: Vid inkoppling av jordfelsbrytare ingår ingen felsöknings tid för eventuella jordfel

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Eventuell felsökning ingår ej.

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering och installation av jordfelsbrytare:

• Jordfelsbrytare
Elinstallation av badrumsskåp
1 398 kr
I vår tjänst Elinstallation till badrumsskåp/spegel ingår:
• Installation av skåpets el-funktioner (uttag, belysning) eller belysningen till spegeln enligt tillverkarens installationsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• Det ska finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektivebelysning.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av badrumsskåp:

• Badrumsskåp/spegel med tillhörande installationssatts.

Montera spotlights
390,12 kr
I vår tjänst Montering och installation av spotlights ingår:
1. Montering och installation av spotlights enligt tillverkarens monteringsanvisningar
2. Anslutning till befintligt uttag/dosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Håltagning ingår ej.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive spotlights.
• De två vanligaste spänningarna för armaturer är 12 V eller 230 V. Till skillnad från 230 V kräver 12 V en eller fler transformatorer som fordrar ett visst utrymme för att kunna gömmas i taket, ett skåp eller på annan lämplig plats.
• Alla armaturer i badrum skall vara IP-klassade.
• I de fall halogenspotlights eller LED-armatur med krav på skydd mot brännbart material monteras, ska skyddskopp vara monterade.
• Vid installation i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. Om det inte gör det kan du beställa via vår tjänst, installation av jordfelsbrytare.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Felsökning ingår ej.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Ange antalet spotlights som ska installeras.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Installation Ugn
688 kr
I vår tjänst Installation av ugn ingår:
• Installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där ugnen ska placeras. Kontrollera så att ugnen har rätt mått för att passa in.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för ugnen.

Tips från expertern:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Installation av ugn

• Ugn
El-installation av diskmaskin
898 kr
I vår tjänst Installation av diskmaskin ingår:
• Installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där diskmaskinen ska placeras. Kontrollera så att diskmaskinen har rätt mått för att passa in.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för diskmaskinen (där diskmaskinen ska stå).

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för installation av diskmaskin

• Diskmaskin
Byte/Installtion av Strömbrytare
298 kr
I vår tjänst Byte/Installation av strömbrytare ingår:
• Demontering av gammal strömbrytare
• Montering av ny strömbrytare enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet strömbrytare som ska bytas eller monteras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Byte/Installation av strömbrytare:

- Godkända strömbrytare
Montering och Installation av Golvvärme
558,60 kr
I vår tjänst Montering och installation av golvvärme ingår:
• Montering och installation enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät upp golvytan där golvärmen ska placeras, rummets längd x bredd. 

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. 

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• Det ska finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för termostaten.

• Underlaget ska vara klart för läggning av golvvärme.

Tips från expterterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. 

Materialchecklista för montering och installation av golvvärme

• Golvärmekit (kabel inkl termostat och givare)
• Fixeringstejp
• Limstavar
• Vidhäftningsprimer

OBS När det gäller materialet för värmegolv kan det variera beroende på vilket golvvärmesystem man valt. Var därför uppmärksam på vad golvvärmekitet innehåller. 

Hur mäter jag upp inför montering och installation golvvärme

Mät upp golvytan där golvärmen ska placeras, rummets längd x bredd.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Det ska finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare.
• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive väggarmatur.
• Underlaget ska vara klart för läggning av golvvärme.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering av apparatdosa
198 kr
I vår tjänst Montering av apparatdosa (eldosa) i ny gipsvägg ingår:
• Montering av apparatdosa.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet apparatdosor som ska monteras i ny gipsvägg.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• Gipsskivor ska inte vara monterade.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av apparatdosa i ny gipsvägg:

• Apparatdosor avsedda för 16 mm vp-rör
• Anslutningsmuff, då rör eller slang inte passar i dosan ingångar.
Byte/Installation av Dimmer
398 kr
I vår tjänst Installation av dimmer ingår:
• Byte och montering av dimmer enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet dimrar som ska bytas eller monteras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering/byte av dimmer

• Godkänd dimmer

När du beställt installation av dimmer kontaktar vi dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget.

Hur mäter jag upp inför byte av strömbrytare

Räkna antalet dimrar som ska bytas eller monteras.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Dra ny elkabel på vägg
148 kr
I vår tjänst Montering av ny elkabel på vägg ingår:
• Montering av elkabel på såväl betongvägg som vanlig gips- eller trävägg.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter elkabel som ska dras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för montering av elkabel

• Kabel
• Spikklammer
• Plugg (vid betong)

Installering av el-element
820 kr
I vår tjänst Installation av el-element ingår:
• Montering och installation av el-element enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där el-elementet ska placeras, längd x bredd.

• Kontrollera att el-elementet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Se till att det finns fritt utrymme runt elementen för att på så vis minska brandrisken.

• Ställ inte möbler direkt emot ett element och låt inte gardiner eller andra textilier hänga mot det.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för elementet.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Arbetet som installatören utför ska vara fackmannamässigt enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten eller elinstallationer inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för montering av el-element

• El-element inklusive monteringssats
• Skruv
• Plugg
• Elkabel i rätt längd

Rådgivning, Mont o install, el-central, 10-20 säk
5 898 kr
I vår tjänst Montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar (fler än 10 säkringar) ingår:
• Rådgivning kring elcentralen
• Rivning av befintlig elcentral
• Montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Är behovet fler än 20 säkringar tas detta upp med elektrikern!

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS: Vid byte till en central med jordfelsbrytare ingår ingen felsöknings tid för eventuella jordfel

Din uppgift:

• Räkna antalet säkringar som den befintliga elcentralen består av. Tjänsten avser elcentral med 11 eller flera säkringar. Krävs färre säkringar, välj då den tjänst som innehåller 1–10 säkringar.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen.

• Eventuell felsökning ingår ej, till exempel lokalisering av jordfel i huset.

Materialchecklista för montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar

• Elcentral (centralkapsling)
• Huvudbrytare
• Jordfelsbrytare

Byte/Installation av Vägguttag
298 kr
I vår tjänst Byta/installation av vägguttag ingår:
• Byte och montering av nytt vägguttag enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

• Bytet sker av auktoriserad elinstallatör

Din uppgift:

• Räkna antalet vägguttag som ska bytas/monteras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler ochnormer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för byte av strömbrytare

• Godkända vägguttag
Dra ny kabel i befintlig gipsskiva
498 kr
I vår tjänst Dra nya elledningar i befintlig gipsvägg ingår:
• Dragning av ny elledning.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter elledning som ska dras i befintlig gipsvägg.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för dra nya elledningar i befintlig gipsvägg

• Maskeringstape
• Mjölkpapp
• Skyddsplast
• Elkabel
• Dosa
• VP-rör
• Elslang
• Skarvmuff
Rådgivning, Mont o install av elcentral 1-10 säk
5 598 kr
I vår tjänst Montering och installation av ny elcentral med automatsäkringar (1–10 säkringar) ingår:
• Rådgivning kring elcentralen
• Rivning av befintlig elcentral
• Montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Räkna antalet säkringar som den befintliga elcentralen består av. Tjänsten avser elcentral med 1–10 säkringar. Krävs fler säkringar, välj då den tjänst som innehåller fler än 11 säkringar.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

• Eventuell felsökning ingår ej, till exempel lokalisering av jordfel i huset.

Materialchecklista för Montering och installation av ny elcentral 1-10 med automatsäkringar:

- Elcentral (centralkapsling)
- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare
Dra utanpåliggande kabel gips - vägg/tak
148,04 kr
I vår tjänst Dra nya elledningar i ny gipsvägg/tak ingår:
• Dragning av elslang eller vp-rör
• Dragning av ny elledning.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som dragning av ny elledning i ny gipsvägg/tak avser.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Gipsskivor ej är monterade.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten inte motsvara kraven för säker el kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för dragning av nya elledningar i ny gipsvägg/tak

• Elkabel
• VP-rör
• Elslang
• Skarvmuff
Dragning av ny elkabel gips- vägg/tak
178 kr
I vår tjänst Dra nya elledningar i ny gipsvägg/tak ingår:
• Dragning av elslang eller vp-rör
• Dragning av ny elledning.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som dragning av ny elledning i ny gipsvägg/tak avser.

•Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Gipsskivor ej är monterade.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten inte motsvara kraven för säker el kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Dragning av nya elledningar i ny gips- vägg/tak:

• Elkabel
• VP-rör
• Elslang
• Skarvmuff
Fräsa in ledningar i Betong
798 kr
I vår tjänst Fräsa in elledningar i betongvägg ingår:
• Fräsning inklusive dragning av ny elledning.

OBS, hyra av spårmaskin, dammsugare samt dammsugarpåsar tillkommer, pris fås av elektrikern

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som ska fräsas upp i betongvägg.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för fräsning av elkabel i betongvägg

• Maskeringstape
• Mjölkpapp
• Skyddsplast
• Elkabel
• Dosa
• VP-rör
• Elslang
• Skarvmuff
• Rörböjar
Montering ugn
944,28 kr
I vår tjänst Installation av ugn ingår:
1. Installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för ugnen.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingår inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

Kontrollera så att spishällen/spiss har rätt mått för att passa in.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Montering och installation av jordfelsbrytare 3-fas 4-pol
1 198,36 kr
I vår tjänst Montering och installation av jordfelsbrytare med rådgivning ingår :
1. Rådgivning och bedömning kring förutsättningarna inför montering och installation av jordfelsbrytaren.
2. Montering och installation av ny jordfelsbrytare enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS: Vid inkoppling av jordfelsbrytare ingår ingen felsöknings tid för eventuella jordfel.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Eventuell felsökning ingår ej.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Installation kökspis/spishäll
688 kr
I tjänsten installation spishäll/Spis ingår:
1. Montering och installation av spishäll/Spis enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för spishäll/Spis.
• Håltagning för spishäll ingår ej.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingår inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

Kontrollera så att spishällen/spiss har rätt mått för att passa in.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Montering av Spishäll/spis
944,28 kr
I tjänsten installation spishäll/Spis ingår:
1. Montering och installation av spishäll/Spis enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för spishäll/Spis.
• Håltagning för spishäll ingår ej.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

Kontrollera så att spishällen/spiss har rätt mått för att passa in.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Installera tvätt eller torktumlare
1 954 kr
I tjänsten el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare ingår el-installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

För mer information om vår tjänst, kontakta vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89.

Villkor och förutsättningar, el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare.

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• El finns framdraget till inkopplingspunkt för diskmaskinen (där diskmaskinen ska stå).
• Arbetet som installatören utför ska vara fackammamässigt enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten eller elinstallationer inte motsvara kraven för säker el. kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Vad händer efter mitt köp

När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en hantverkare kontaktar dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget.

Hur mäter jag upp inför el- installation av tvättmaskin och/eller torktumlare

Mät upp ytan där tvättmaskinen och/eller torktumlare ska placeras. Kontrollera så att tvättmaskinen/torktumlare har rätt mått för att passa in. Ange där efter hur många produkter som ska installeras, är det både tvättmaskin och torktumlare som ska installeras så är det (2) två installationer .

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.
Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering och Installation Köksfläkt
2 798 kr
I tjänsten montering och installation av köksfläkt ingår:
• Montering och installation av köksfläkt (standardmodell - underbyggnadsfläkt), enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Förutsättning är att den nya fläkten kan kopplas på det befintliga systemet. OBS: Tillkommer kostnad för frihängande eller vägghängda fläktar samt för demontering och ev andra åtgärder om förutsättningarna inte överensstämmer för att montera och installera den nya fläkten. Pris sätts av elektrikern efter fläktens/arbetets förutsättningarna

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där köksfläkten ska placeras. Kontrollera så att köksfläkten har rätt mått för att passa in.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt – det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksfläkten.

• OBS! Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska monteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.

Tips från experterna

•Det finns två olika typer av köksfläktar. Dels utsugningsfläkt (kallas ofta spisfläkt), som är den vanligaste – dels kolfilterfläkten. Utsugningsfläkten är den fläkt som är mest effektiv. Utsugningsfläkten ansluts till bostadens ventilationssystem. Vid val av utsugningsfläkt i flerfamiljshus måste huset ha separata ventilationssystem.

•Installation av kolfilterfläkt kräver inget ventilationssystem.

•En viktig detalj i installation av köksfläktar är avståndet mellan spis och fläkt. Enligt Boverkets byggregler ska avståndet mellan köksfläktar och spis vara minst 50 centimeter.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering och installation av köksfläkt:

Utsugningsfläkt
• Köksfläkt
• Ventilationsrör
• Ventilationsslang
• Skarvmuff
• Skruv
• Plugg

Kolfilterfläkt
• Köksfläkt inklusive monteringssats

Tänk på att installation av kolfilterfläkt inte kräver något ventilationssystem.
Montering och Installation bastuaggregat
2 558 kr
I vår tjänst montera och installera bastuaggregat ingår:
1. Montering av bastuaggregat enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
2. Elanslutning ingår.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära badrumsskåpet. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen. Detta sker mot en extrakostnad.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Eventuell felsökning ingår ej.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tjänsten så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät ut placeringen av bastuaggregat. Kontrollera så att bastuaggregat har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan. Längd, bredd och djup.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Rivning av gammal eldragning och elanslutningar i badrum
2 568 kr
I vår tjänst Rivning av befintlig el i badrum ingår:
1. Demontering av befintliga brytare
2. Demontering av befintliga anslutningar för belysning och uttag.
3. Rivning av gammal elkabel.
4. Priset gäller för badrum upp till 6 kvm (golvyta)

Arbetet utförs av behörig elinstallatör.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Eventuell felsökning ingår ej.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Fräsa in dosa i betong/lättbetong
349 kr
I vår tjänst fräsa in elledningar i betongvägg ingår:
1. Fräsning inklusive dragning av ny elledning.

OBS, hyra av spårmaskin, dammsugare samt dammsugarpåsar tillkommer, pris lämnas av installatören.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Installation luftvärmepump
7 950 kr
I vår tjänst installation av luftvärmepump ingår:
1. Avemballering och uppackning av värmepumpen
2. Genomgång av installation
3. Installation av värmepumpen med upp till fem meters rördragning
4. Utomhusdelen monteras på vaggkonsol med vibrationsdämpare
5. Elanslutning via stickkontakt
6. En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca (OBS, inget arbete utförs på väggar där asbest kan finnas)
7. Igångkörning och anvandarinstruktion till kund i samband med installation
8. Grovstädning (ej bortforsling av emballage)

OBS, kom ihåg att även köpa med rörpaketet, artikel 808246

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverken som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Montering av utomhusdelen sker minst 30cm från mark och max 150cm ovan mark.
• Avbeställning av installation måste ske senast 48h innan bokad tid.
• Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer extrakostnad som görs upp vid bokningstillfället.
• Arbetet som installatören utför ska vara fackammamässigt enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten eller elinstallationer inte motsvara kraven för säker el. kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget..
• Det får inte förkomma regn eller frost vid arbetets utförande.
• Fasaden ska vara åtkomlig dvs fasaden måste vara tillgänglig för behandling, fri från växter, buskar, träd, eller annat material som är i vägen.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Materialet ska finnas i anslutning till den plats där uppdraget ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp

När du beställt installation av luftvärmepump så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift

• Luftvärmepumpen ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Jordat uttag i anslutning till utomhusdel eller inomhusdelen (saknas detta körs värmepumpen igång via kundens förlängningskabel.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges..

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering köksfläkt
944,28 kr
I tjänsten montering och installation av köksfläkt ingår:
1. Montering och installation av köksfläkt (standardmodell - underbyggnadsfläkt), enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Förutsättning är att den nya fläkten kan kopplas på det befintliga systemet.

OBS!
Det tillkommer kostnad för frihängande eller vägghängda fläktar samt för demontering och ev andra åtgärder om förutsättningarna inte överensstämmer för att montera och installera den nya fläkten.
Pris sätts av elektrikern efter fläktens/arbetets förutsättningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksfläkten.
• Enligt Boverkets byggregler ska avståndet mellan köksfläktar och spis vara minst 50 centimeter.
• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingår inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

Mät upp ytan där köksfläkten ska placeras. Kontrollera så att köksfläkten har rätt mått för att passa in.

OBS! Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska monteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Bygga innertak gips
838,85 kr
I tjänsten bygga gipstak ingår:
• Montering av stål- eller träreglar
• Montering av gipsskivor.

Denna tjänst är vanlig i samband med att man t.ex vill sänka sitt tak för att montera spotlights.

Din uppgift:
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Förutsättnigen är att arbetet utförs med trä- eller stålreglar och med gipsskivor (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).

• Tänk på att köpa till eventuell målning, tapetsering och eventuella elarbeten.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Gipsvagn, ställning eller skylift ingår inte.

Tips från experterna:
• Glöm inte att beställa vår tjänst storsäck för avfallshanteringen i de fall som du själv inte vill hantera restavfallet.

Materialchecklista för bygga gipstak.

•Stålskenor
•Stålregelar
•Montageskruv
•Gipsskiva
•Gipsskruv
Montering Duschhörn
5 135,54 kr
I vår tjänst Montering av duschhörna ingår:
• Montering av duschhörna enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Väggkonstruktionen är rätt utformad för att kunna bära duschväggen.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• Tänk på att det finns olika storlekar på duschhörnor tex 80x80cm, 90x90cm, 100x100cm Mät upp ytan där duschhörna ska vara placerad så att du är säker på att den får rätt mått för att få plats.

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för montering av duschhörna/duschvägg:

• Duschhörna/duschvägg
• Bygg & Våtrumssilikon
Ansluta Tvättmaskin
1 924,58 kr
I vår tjänst Anslutning av tvättmaskin ingår:
• Ansluta tvättmaskinen till befintligt tillvatten enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

OBS! Anslutning av el ingår ej, kom ihåg att köpa till den tjänsten också!

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där tvättmaskinen ska placeras. Kontrollera så att tvättmaskinen har rätt mått för att passa in.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Tillvatten ska vara framdraget till anslutningspunkten.

• Tvättmaskinen ska stå på avsedd plats.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Anslutning av tvättmaskin:

• Godkänd slang i rätt längd
• Ev avstängningsventil Ballofix 
Demontering köksfläkt
1 195 kr
I tjänsten demontering av köksfläkt ingår:
1. Demontering av köksfläkt (standardmodell - underbyggnadsfläkt), enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

OBS!
Det tillkommer kostnad för frihängande eller vägghängda fläktar för ev andra åtgärder om förutsättningarna inte överensstämmer för att demontera befintlig fläkt.
Pris sätts av elektrikern efter fläktens/arbetets förutsättningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Felsökning ingår ej.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

OBS! Skriv ner i kommentarsfältet vid beställningen av tjänsten vilken typ av fläkt som ska demonteras. På så sätt kan elektrikern förbereda sig bättre och har möjlighet att ställa följdfrågor vid sin kontakt med dig innan arbetet påbörjas.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

OBS!
Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.
Montering av köksskåp
1 498,45 kr
I vår tjänst Montering köksskåp ingår ihopmontering av stommar, luckor, fronter och handtag.

Din uppgift:

• Räkna ut hur många köks- och bänkskåp som ska monteras. Det kan vara praktiskt att göra en enkel skiss som visar hur du vill ha det.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande får vara i vägen.

• Allt material som skall användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Väggar och golv ska vara klara så att det går att montera stomme.

Tips från experterna:

• Önskar du även håltagning för din disko och/eller spishäll finns den tjänsten att lägga till.

Materialchecklista för Montering av köksskåp

• Bänk- och väggstommar
• Skåpsuckor
• Blandare
• Bänkskiva/Diskbänk
• Gångjärn
• Sockel
• Ben
• Handtag
• Monteringsanvisningar

Hur mäter jag upp inför monteringen

Räkna ut hur många köks- och bänkskåp som ska monteras. Det kan vara praktiskt att göra en enkel skiss som visar hur du vill ha det.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
• Allt material som skall användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Väggar och golv ska vara klara så att det går att montera stomme.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande får vara i vägen.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare.
Bygga Innervägg
672,20 kr
I tjänsten Bygga innervägg ingår:
• Montering av stål- eller träreglar
• Isolering och montering av osb- och gipsskivor.

Din uppgift:

• Mäta upp ytan i kvadratmeter för den vägg som ska byggas. Ta väggens längd x vägens höjd så får du ut kvadratmeter. Det kan vara praktiskt att göra en enkel skiss som visar hur du vill ha det och som du kan visa snickaren som kommer.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Förutsättningen är att arbetet utförs med trä- eller stålreglar samt gipsskivor. (Utförandet avser ej betong, tegel eller puts).

• Tänk på att beställa till eventuell målning och tapetsering om du även vill ha hjälp med det.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor eller liknande får finnas i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från expertern:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Glöm inte att beställa vår tjänst storsäck för avfallshanteringen i de fall som du själv inte vill hantera restavfallet.

• Ställning eller skylift ingår inte.

Materialchecklista för att Bygga innervägg

• Stålskenor
• Stålregelar
• Montageskruv
• Gipsskiva
• Gipsskruv
• Isoleringsskiva
Montera duschset
1 278,38 kr
I vår tjänst Montering av duschset ingår:
• Montering
• Anslutning av duschset till befintlig duschblandare enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Din uppgift:

• Kontrollera så att duschset har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av duschset:

• Duschset
Montering av handfat
1 398,42 kr
I vår tjänst "Montering av handfat" ingår:
• Montering av handfat
• Montering och anslutning av blandare till befintligt tillvatten.


Din uppgift:

• Kontrollera så att handfatet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS- montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av handfat:

• Handfat
• Blandare
Montering Golvvärme
278,68 kr
I vår tjänst Lägga golvvärme ingår:
• Golvvärmen läggs på befintliga golvkonstruktioner av betong, gips- eller spånskiva.

Din uppgift:

• Räkna ut hur många kvadratmeter som uppdraget gäller. Du mäter helt enkelt rummets längd x rummets bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Enligt Elsäkerhetsverket, www.elsakerhetsverket.se och EIO, www.eio.se (Elektriska Installatörsorganisationen) ska behörig elektriker lägga och installera golvvärme.

Materialchecklista för montering av golvvärme (el)

• Golvvärme kit
• Lämpligt golvspackel
• Primer
• Jordfelsbrytare – om det inte redan finns i huset
Montering blandare
1 925,58 kr
I vår tjänst Montering/byte av blandare ingår:
• Borttagning av befintlig blandare.
• Montering av ny blandare (köks- eller tvättställsblandare) enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
• Anslutning av ny blandare till befintligt tillvatten.

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Håltagning i bänkskivan ingår ej

• Ombyggnad av golv, tak, kökstommar eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenledningsrör eller avloppsrör.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

Tips från experterna:

• Kontrollera så att blandaren har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

• Vid byte av köksblandare ska den befintliga köksblandaren vara av enhålstyp med c/c 160 mm (svensk standard).

Materialchecklista för Montering av blandare:

• Blandare med rätt mått
Montering Våtrumsskiva
672 kr
I vår tjänst Montering av våtrumsbeständiga väggskivor ingår:
• Montering av våtrumsbeständiga skivor enligt BKR:s riktlinjer (BVV). Montering sker på befintligt underlag/regelverk.

Din uppgift:

• Mät väggens höjd x rummets bredd.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Tänk på att väggarnas konstruktion måste vara godkända enligt gällande normer. Det kan hända att väggarnas konstruktion måste förstärkas alternativt riktas.

Materialchecklista för Montering av våtrumsbeständiga skivor:

• Skivor, WAB, (räkna med 20 % spill)
• Gipsskruv 3,9 x 30 mm
Montering kakel Kök
682 kr
I vår tjänst montering av kakel i kök ingår montering av kakel inkl fogning.

OBS. Priset baseras på standardstorlek. Gäller det mosaik, stora plattor, mönsteranpassning eller oregelbunden plattsättning tillkommer en kostnad enligt överenskommelse med plattsättaren.

Din uppgift

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna

-

Materialchecklista för montering av kakel

• Kakel
• Fix
• Fog
• Silicon
Proppning av tillvatten
1 284 kr
I vår tjänst Proppning av inkommande vatten ingår:
• Proppning av tillvattenrör i badrum

Din uppgift:

• Ange hur många tillvattenrör som ska proppas.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Proppning av inkommande vatten

• Lock metall (propp)
Montera Handdukstork
640,19 kr
I vår tjänst Montering av elhanddukstork ingår:
• Montering av elhanddukstork enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där handdukstorken ska placeras. Kontrollera att handdukstorken har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• I de fall du önskar vattenburen handdukstork lämnas separat offert av vvs-installatören

Materialchecklista för Montering av handdukstork

• Handdukstork inklusive monteringssats
• Silikon
Montering Bänkskiva
1 598,48 kr
I vår tjänst Montering av bänkskiva/diskbänk ingår:
Montering av bänkskiva/diskbänk. Bänkskivan ska vara av trä eller laminerad spånskiva och kapad i rätt längd.

Obs. Ingen håltagning, demontering/montering av spishäll eller vvs- och/eller elarbeten ingår.

Din uppgift:


• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Bänkskivan ska vara kapa i rätt läng och vara av trä eller laminerad spånskiva.

• Det ska finnas monteringsanvisningar för diskho och spishällen som ska monteras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:


-

Materialchecklista för montering av bänkskiva/diskbänk


• Bänkskiva av trä eller laminerad spånskiva.
• Bänkskiva av trä eller laminerad spånskiva.
• Monteringslim
• Silicon
Montera badrumsskåp med handfat och blandare
1 924,58 kr
I vår tjänst "Montering av badrumsskåp med handfat" ingår:
• Montering av skåp och handfat.
• Montering och anslutning av blandare till befintligt tillvatten.

Din uppgift:

• Kontrollera så att skåpet och handfatet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

• Håltagning i komoden ingår ej

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av badrumsskåp med handfat (underskåp)

• Badrumsskåp med tillhörande handfat och monteringssats
• Blandare
• Vattenlås
• Bygg & våtrumssilikon
Montera blandare
1 924,58 kr
I vår tjänst Montering/byte av blandare ingår:
1. Demontering av befintlig blandare
2. Montering av ny blandare (köks- eller tvättställsblandare) enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
3. Anslutning av ny blandare till befintligt tillvatten.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.
• Ombyggnad av golv, tak, kökstommar eller vägg ingår ej.
• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenledningsrör eller avloppsrör.
• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.
• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.
• Regelverket för Säker vatten tillämpas.
• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.
• Vid byte av köksblandare ska den befintliga köksblandaren vara av enhålstyp med c/c 160 mm (svensk standard).
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tjänsten så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Kontrollera så att blandaren har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Dragning nytt tillvatten utanpåliggande
642,19 kr
I vår tjänst Dragning nytt utanpåliggande tillvatten ingår:
• Dragning av nya vattenledningar (varmt & kallt) utanpå vägg.
• Montering av fästklammer.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som dragning av tillvatten utanpå vägg avser.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. .

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. .

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme. .

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Dragning nytt utanpåliggande tillvatten:

• Nya rör
• Fästklammrar
• ev kopplingar
Flytspackla Golv
696,50 kr
I tjänsten flyt-/fallspackling ingår:
Normal fallspackling enligt gällande normer för fall, prima och spackla.

Din uppgift:

• Räkna ut hur många kvadratmeter som uppdraget gäller. Du mäter helt enkelt rummets längd x rummets bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter.

• Beställ vilka övriga tjänster du vill ha hjälp med

• Införskaffa nödvändigt material. Materialet som du behöver hittar du i checklistan för respektive tjänst.

• Konstruktionen är tillräckligt stark för belastningen det ska bära.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Enligt gällande branschregler måste golvbrunnar före 1991 bytas i samband med renovering av våtrum.

Materialchecklista för flyt-/fallspackling i badrum

• Avstängningslist
• Primer
• Flytspackel (räkna med 1,75 kg per mm och kvm)
Montering av spegel
624,19 kr
I vår tjänst Montering av spegel ingår:
• Montering av spegel enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Obs, ingen elinstallation ingår, se elinstallation badrumsskåp/spegel under el. br>br>

Din uppgift:

• Mät ut placeringen av spegeln. Kontrollera att spegeln har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära spegeln. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• -

Materialchecklista för montering av spegel

• Spegel med tillhörande monteringssats
• Bygg- & våtrumssilikon
Sänka badrumstak
455,14 kr
I tjänsten bygga gipstak ingår:
1. Montering av stål- eller träreglar
2. Montering av gipsskivor.

Denna tjänst är vanlig i samband med att man t.ex vill sänka sitt tak för att montera spotlights.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Förutsättnigen är att arbetet utförs med trä- eller stålreglar och med gipsskivor (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Tänk på att köpa till eventuell målning, tapetsering och eventuella elarbeten.
• Gipsvagn, ställning eller skylift ingår inte.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tjänsten så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mäta upp ytan i kvadratmeter för det tak som ska byggas. Ta takets längd x takets bredd så får du ut kvadratmete

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering dörrfoder
795 kr
I vår tjänst Montering dörrfoder ingår:
1. Montering dörrfoder runt befintlig dörrkarm

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Förutsättnigen är att väggen är av trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingår inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Ange antalet dörrar där dörrfoder ska monteras.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Igensättning av dörrhål
1 295 kr
I vår tjänst Igensättning av dörrhål ingår:
• Montering av väggreglar, isolering
• Montering av gipsskivor.

Tjänsten gäller igensättning av dörrhål upp till en bredd om 100 cm och höjd 210 cm.

Din uppgift:


• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Förutsättningen är att arbetet utförs med trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor eller liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Vill du inte själv ta hand om ditt byggavfall kan du köpa vår storsäck + ringa Rangsells eller höra med hantverkaren. OBS! Tillkommer en kostnad.

Tips från experterna:


• Tänk på att få med eventuella målnings- och elarbeten.

• Glöm inte att beställa vår storsäck för byggavfallshanteringen i de fall som du själv inte vill hantera rest- och rivningsavfallet.

Materialchecklista för Igensättning av dörrhål


• Stål eller träreglar
• Stålskenor (då man använder stålreglar)
• Montageskruv
• Gipsskiva
• Gipsskruv
• Isoleringsskiva
Montering kakel ej standardmått
1 995 kr
I vår tjänst Montering mosaik, kakel med mönsterpassning, eller oregelbundna storlekar på kakelplattor som är mer krävande än montering av standard kakel ingår:
1. Applicering av tätskikt på befintligt underlag
2. Montering av mosaik, kakel med mönsterpassning oregelbundna storlekar på kakelplattor
3. Fogning, rengöring
4. Polering
5. Mjukfogning (silikon).

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas.
• Väggarnas konstruktion måste vara godkända enligt gällande normer. Måste väggarnas konstruktion måste förstärkas alternativt riktas då sker det mot en extrakostnad.
• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas.
• Väggarna i badrumet ska vara i lod dvs raka. I de fall väggarna behöver rätas upp pga av att det är snett kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt montering av köksskåp, så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät och ange hur många kvadratmeter som ska monteras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering Vägghängd Toalett
2 924,88 kr
I vår tjänst Montering av vägghängd toalett ingår:
• Montering enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Din uppgift:

• Mät upp ytan där den vägghängda toaletten ska placeras, längd, bredd och djup. Kontrollera att den vägghängda toaletten får plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Kolla att väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära en vägghängd toalett. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen.

Materialchecklista för montering av vägghängd toalett

• Vägghängd toalett inklusive spolsystem och spolknapp.
• Bygg- & våtrumssilikon
Montering Toalett
1 284,39 kr
I vår tjänst montering av golvstående toalett ingår följande moment:
• Ställa toaletten på plats inkl montering .
• Ansluta mot befintligt avlopp och tillvatten.

Obs. Demontering av toaletten ingår ej. Köp då till Demontering av badrumsprodukt.

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Befintligt golvavlopp ska ha minst 8 cm fritt från centrum till rör eller vägg.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• Mät upp ytan där toaletten ska placeras, längd x bredd. Välj sedan en toalett med rätt storlek för att få plats på den tänkta ytan.

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

• Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

Materialchecklista för montering av golvstående toalett

• Toalett
• Anslutningsslang, (tillvatten)
• Silicon
Montering av avstängningsventil
1 498,45 kr
I vår tjänst Montering av avstängningsventil ingår:
• Montering av avstängningsventil på befintligt tillvatten i kök eller badrum.

Din uppgift:

• Ange hur många avstängningsventiler som ska monteras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak, väggar eller köksstommar ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av avstängningsventil:

• Avstängningsventiler
Montering Duschblandare
1 924,58 kr
I vår tjänst Montering av duschblandare ingår:
• Montering och anslutning av duschblandaren till befintligt tillvatten enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Din uppgift:

• Kontrollera så att blandaren har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• Tänk på att dimensionerna av rören ska överensstämma med befintliga rör/kopplingar.

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Montering av duschblandare:

• Duschblandare
Montering passbitar
295 kr
I vår tjänst montering av passbitar ingår:
1. Tillkapning av passbit.
2. Montering av passbit på avsedd plats.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Det ska finnas monteringsanvisningar.
• Demontering av elinstallationer, belysning, larm ingår ej.
• Kunden tillhandahåller nödvändig el och vatten som krävs för uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar).

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt montering av passbitar, så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämma en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Räkna ut hur många passbitar som ska monteras. Det kan vara praktiskt att göra en enkel skiss som visar hur du vill ha det.
• Väggar och golv ska vara klara så att det går att montera passbitar.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange per

sonnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss
Montering täcksidor
295 kr
I vår tjänst montering av täcksidor ingår:
1. Tillkapning av täcksida.
2. Montering av täcksida på avsedd plats.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Det ska finnas monteringsanvisningar.
• Demontering av elinstallationer, belysning, larm ingår ej.
• Kunden tillhandahåller nödvändig el och vatten som krävs för uppdraget.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar).

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt täcksida så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämma en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Räkna ut hur många täcksidor som ska monteras. Det kan vara praktiskt att göra en enkel skiss som visar hur du vill ha det.
• Väggar och golv ska vara klara så att det går att montera täcksidor.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering av badkar
1 924,58 kr
I vår tjänst Montering badkar ingår:
• Att ställa badkaret på plats mot väggen och att justera de reglerbara badkarsfötterna så badkaret står stadigt och i nivå.
• Montering av avloppsröret mellan bottenventilens avlopp och golvbrunnen
• Montering av gavelplåtar ingår också.

Din uppgift

• Mät upp ytan där badkaret ska placeras. Kontrollera att badkaret har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

-

Materialchecklista för Montering av badkar

• Bakar med tillhörande fronter
Montering Badrumsskåp/Väggskåp
770,23 kr
I vår tjänst Montering av badrumsskåp, (överskåp eller annat väggskåp) ingår:
• Montering av överskåp enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

OBS: monteringen avser inte ihopmontering av själva skåpet, detta kan köpas till mot timdebitering

Inkoppling el ingår ej, se vår artikel 80823

Din uppgift:

• Mät ut placeringen av badrumsskåpet. Kontrollera att badrumsskåpet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan. Längd, bredd och djup.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Kolla att väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära badrumsskåpet. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen.

Materialchecklista för Montering av badrumsskåp (överskåp eller annat väggskåp):

• Badrumsskåp/överskåp med tillhörande monteringssats
• Bygg- & våtrumssilikon
Montering tätskikt bakom bänksskåp
790 kr
I vår tjänst montering tätskikt bakom bänkskåp ingår:
1. Applicering av tätskikt bakom bänkskåp enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Montering av tätskikt sker innan bänkskåpen monteras.
• Demontering av installationer, bänkskåp etc ingår ej.
• Väggar och golv ska vara klara så att det går att montera tätskiktet.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt montering av köksskåp, så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering badrumsprodukter
288,09 kr
I vår tjänst montering badrumsprodukter, (handdukskrokar hyllor, beslag, toalettpappershållare etc) ingår:
1. Borra, täta.
2. Montera enligt tillverkarens anvisningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Regelverket för Säker vatten tillämpas.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tjänsten så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Installation badrumsskåp/väggskåp
698 kr
I vår tjänst montera och installera badrumsskåp (överskåp) ingår:
1. Montering av överskåp enligt tillverkarens monteringsanvisningar.
2. Elanslutning ingår.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Regelverket för Säker vatten tillämpas.
• Väggkonstruktionen är rätt konstruerad för att klara av att bära badrumsskåpet. I vissa fall krävs en förstärkning av väggkonstruktionen. Detta sker mot en extrakostnad.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt tjänsten så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät ut placeringen av badrumsskåpet. Kontrollera så att badrumsskåpet har rätt mått för att få plats på den tänkta ytan. Längd, bredd och djup.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Igensättning av dörrhål, gips + osb.
908,87 kr
I vår tjänst Igensättning av dörrhål ingår:
1. Montering av väggreglar, isolering
2. Montering av osb samt gipsskiva.
*Tjänsten gäller igensättning av dörrhål upp till en bredd om 100 cm och höjd 210 cm.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Förutsättnigen är att väggen är av trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingår inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Ange modulmåttet för den dörr som ska sättas igen.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Riva innervägg
306,69 kr
I tjänsten riva innervägg ingår följande:
1. rivning av befintlig innerväg av stål- eller träreglar, isolering och gipsskivor.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Förutsättnigen är att väggen är av trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Materialet ska finnas i anslutning till den plats där uppdraget ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Mät helt enkelt sidan x sidan. d.v.s. väggens bredd x höjden i meter, på så vis får du fasadens antal kvadratmeter.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Upptagning av befintlig golvbrunn i träbjälklag
2 398,72 kr
I vår tjänst demontering golvbrunn i träbjälklag ingår:
1. Upptagning runt befintlig golvbrunn
2. Bortplockning av den gamla golvbrunn
3. Igensättning av den del runt brunnen som har öppnats upp.

• Tätskiktsarbete ingår ej.
• Priset gäller för en brunn.
• Anslutning av ny golvbrunn ingår ej! Se tjänst 80988/80987.

Förutsättningar för tjänsten

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkaren och köparen.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas.
• Väggarnas konstruktion måste vara godkända enligt gällande normer. Måste väggarnas konstruktion förstärkas alternativt riktas då sker det mot en extrakostnad.
• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som har ett kulturhistoriskt värde (k-märkt) ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt montering av köksskåp, så tar vi kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Har du flera golvbrunnar som ska åtgärdas, ange antalet när du beställer uppdraget.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Ragnsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Ansluta Diskmaskin
944,28 kr
I tjänsten anslutning av diskmaskin ingår följande moment:1. Ansluta diskmaskin till befintligt tillvatten enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Tänk på att du först läser ”Villkor och förutsättningar ” nedan innan du beställer tjänsten. Tänk också på att beställa startpaket innan du beställer tjänsten. Startpaketet gäller för ett uppdrag och innefattar hantverkarens förberedelser och etablering inför projektet.

För mer information om våra tjänster kontakta vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89.

Villkor och förutsättningar, anslutning av diskmaskin.

För att vår VVS-montör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar och villkor är uppfyllda.Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den VVS-montör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan VVS-montören och köparen.

1.Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Behöver du hjälp med materialvalet kan du diskutera det med VVS-montören då de tar kontakt efter att du gjort din beställning de tjänster som du är i behov av.

2.Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

3.Tillvatten ska vara framdraget till anslutningspunkten.

4.Anslutning av el ingår ej.

5.Diskmaskin ska stå på avsedd plats.

6.Ombyggnad av golv, tak, vägg eller kökstommar ingår ej.

7.Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

8.I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Vad händer efter mitt köp

När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en VVS-montör kontaktar dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget.

Hur mäter jag upp inför anslutning av diskmaskin.

Mät upp ytan där diskmaskin ska placeras. Kontrollera så att diskmaskin har rätt mått för att passa in.
Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.
Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering Väv/Microlite ink måln/spackling av spik-/ skruvhål
230,30 kr
I vår tjänst montering väv/microlite ink målning och spackling av spik- och skruvhål ingår:
• Spackling och målning
• Uppsättning av väv/microlite.

Din uppgift:

• Mät helt enkelt sidan x sidan. (d.v.s. väggens längd x väggens höjd, på så vis får du antalet kvadratmeter).

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Utrymmet ska vara tomt och rent, d.v.s. inga möbler i utrymmet och städat.

• Vill ni själva inte ta hand om ev byggafall kan ni beställa hämtning av Rangsells (vi har storsäckar) eller höra om hantverkaren kan ta med sig detta mot en avgift.

Tips från experterna:

• Montering av väv/microlite på tidigare målade väggar med limfärg eller väggar som är sot- och nikotinskadade ingår ej, separat pris kan fås direkt av målaren på plats.

• Montering av väv/microlite på vägg som kräver ställning eller skylift pga hög takhöjd ingår ej, men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare.

Materialchecklista för Montering av väv/microlite:

• Väv/microlite
• Vävlim
Montering väv/microlite inkl målning och bredspackling
448 kr
I tjänsten montering väv inkl bredspackling och 2ggr målning ingår följande:
1. Bredspackling.
2. Avslipning.
3. Limning samt montering väv.
4. 2 ggr målning.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Montering av väv/microlite på tidigare målade väggar med limfärg eller väggar som är sot- och nikotinskadade ingår ej, separat pris kan fås direkt av målaren på plats.
• Montering av väv/microlite på vägg som kräver ställning eller skylift pga hög takhöjd 2,70 och högre ingår ej, men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät upp ytan som ska behandlas. Det gör du genom att ta väggens längd x väggens höjd. Då får du antalet kvadratmeter som ska behandlas.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Byte av sidoljus
2 850 kr
I vår tjänst Byte av sidoljus ingår:
1. Demontering av befintlig sidoljus inklusive karm och foder.
2. Montering av nytt sidoljus.
3. Drevning och montage av nya foder utvändigt
4. Montering smyglister alternativ smygbrädor invändigt.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Förutsättnigen är att väggen är av trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Kom ihåg att granska sidoljuset du köpt redan vid leveransen så att det inte är några skador på sidoljuset.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Rivning av golv
70,02 kr
I tjänsten riva parkett- laminatgolv ingår följande:
1. Rivning av befintlig parkett- laminatgolv.
2. Borttagning av gammal lumpapp/foam.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Utförandet avser ej stavparkett
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistorisk perspektiv, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Materialet ska finnas i anslutning till den plats där uppdraget ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät helt enkelt sidan x sidan. d.v.s. ytans bredd x längd i meter, på så vis får du golvets antal kvadratmeter.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montera Kakel
836,05 kr
I vår tjänst sätta standardkakel ingår:
• Applicering av tätskikt på befintligt underlag
• Sättning av kakel
• Fogning, rengöring
• Polering.
• Mjukfogning (silikon)


Din uppgift:

• Mät upp badrummets respektive ytor, både golv och vägg, i kvadratmeter. Ta väggens längd x vägens höjd så får du väggens kvadratmeteryta. För golvytan mäter du helt enkelt rummets längd x rummets bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter.

• Tänk på att köpa rätt kakelplattor. Plattorna som måste mönsterpassas eller som överstiger 20 x20 cm måste ansvarig entreprenör ge sitt godkännande innan arbetet påbörjas. Detta gäller även mosaik.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Tänk på att väggarnas konstruktion måste vara godkända enligt gällande normer. Det kan hända att väggarnas konstruktion måste förstärkas alternativt riktas.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Glöm inte att beställa kompletterande tjänster så som målning, el, och vvs om du vill ha hjälp med dessa tjänster.

Materialchecklista för montering kakel:

• Primer
• Ångspärr
• Våtrumsremsa
• Rörmanschetter
• Tätmembran
• Fästmassa/Fix
• Kakelkryss
• Kakel
• Kakelfog
• Bygg & Våtrumssilikon
• Maskeringstejp
Håltagning för diskho/spishäll
1 598,48 kr
I vår tjänst Håltagning för diskho/spishäll ingår:
Håltagning för diskho/spishäll i bänkskiva av trä eller laminerad spånskiva.

Din uppgift:

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Bänkskivan ska vara av trä eller laminerad spånskiva.

• Det ska finnas monteringsanvisningar för den diskho/spishäll som ska monteras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor och liknande får vara i vägen.

Tips från experterna:

-

Materialchecklista för håltagning av disko/spishäll:

• Bänkskiva av trä eller laminerad spånskiva.
• Monteringsanvisningar för spishäll/diskho.
Byte av innerdörr
1 698 kr
I vår tjänst Byte av innerdörr ingår:
• Demontering av befintlig dörr inklusive dörrkarm och dörrfoder
• Montering av ny dörr, injustering
• Montage av nya dörrfoder.

Din uppgift:

• Ange modulmåttet för den dörr som ska monteras.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Förutsättnigen är att arbetet utförs på trästomme. (utförandet gäller inte betong- tegel eller putsväggar)

• Vill du inte själv ta hand om ditt byggavfall kan du köpa vår storäck + ringa Rangsells eller höra med hantverkaren. OBS! Tillkommer en kostnad.

*OBS! Kom ihåg att granska dörren du köpt redan vid leveransen så att det inte är några skador på de.

Tips från experterna:

• En dörr kan vara höger- eller vänsterhängd. Om man står framför dörren och öppnar dörren mot sig, har en vänsterhängd dörr gångjärnen till vänster. Tänk på vilket hängning du vill att din dörr ska ha.

Materialchecklista för byte av innerdörr

• Innerdörr
• Karmsidor
• Karmöverstycke
• Träskruv
• Karmplastblock
• Karmskruv
• Handtag, innerdörr
• Dörrfoder
Målning tak inkl bredspackling
180,81 kr
I vår tjänst målning tak inkl bredspackling
1. Bredspackling.
2. Slipning.
3. 2 strykningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Det ingår att hantverkaren på ett fackmannamässigt sätt skyddar från färgstänk och städar upp efter utfört arbete.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen frambärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Tänk på att i denna tjänst ingår endast målning av tak, behöver du andra ytor som ska målas så måste du beställa det också.
• Behandling av rökskadade ytor/nikotin eller behandling av limfärg ingår ej. Offert kan fås av målaren.
• Takmålning som kräver ställning eller skylift pga hög takhöjd ingår ej, men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät upp ytan som ska behandlas. Det gör du genom att ta takets längd x takets bedd. Då får du antalet kvadratmeter som ska behandlas.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Målning av dörrkarm
348,10 kr
I vår tjänst målning dörrkarm ingår 2 ggr målning av foder och karm.
Tänk på att du först beställer startpaket. Startpaketet gäller för ett uppdrag och innefattar hantverkarens förberedelser och etablering inför projektet.

För mer information om vår tjänst, kontakta vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89.

Villkor och förutsättningar, målning dörrkarm.

För att vår hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.
Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.


Vad händer efter mitt köp

När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en hantverkare kontaktar dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget.

Hur mäter jag upp inför målning dörrkarm

Ange hur många dörrkarmar som ska målas.
Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.
Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Målning av element
698 kr
I vår tjänst Målning av element ingår:
• Tvättning (vid behov, annars avtorkning med specialtrasa)
• Grundning (delare eller hela elementet, målet är att få bra vidhäftning)
• 1 strykning av element upp till en bredd om 120 cm.
• I vår tjänst ingår att hantverkaren på ett fackmannamässigt sätt skyddar från färgstänk och städar upp efter utfört arbete.

OBS: Målning sker av den synliga och nåbara delen av monterat element. Äldre sk flänsade element kan extra kostnad tillkomma då de tar längre tid att måla.

Din uppgift:

• Beräkna ditt färginköp efter totalt antal kvadratmeter som ska målas och enligt vad som står på burken + 10% spill. 1 liter elementfärg räcker till ca 8 kvm.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Flytta undan möbler och saker som finns i närheten av elementet så att det finns ett fritt utrymme på ca 1-2 m runt elementet där arbetet ska utföras.

• Vill ni inte hantera ev byggafall själva kan in beställa hämtning från Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denna kan ta det mot en avgift.

Tips från experterna:

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

Materialchecklista för Målning av element:

• Målartvätt
• Vattenbaserad elementfärg
Dragning nytt tillvatten i vägg
810,24 kr
I vår tjänst Dragning av tillvatten i vägg ingår:
• Spårningsarbeten/fräsning i vägg.
• Dragning av ny vattenledning.
• Montering och anslutning av vattenkoppar.
• Montering av vattenskåp.
• Montering skvallerrör.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som dragning av tillvatten i vägg avser.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Dragning av tillvatten i vägg.

• Vattenledning
• Vattenkoppar
• Vattenskåp
• Skvallerrör
Byte av balkong/altandörr
3 900 kr
I vår tjänst Byte av balkongdörr ingår:
1. Demontering av befintlig balkongdörr inklusive dörrkarm och dörrfoder
2. Montering av ny balkongdörr, injustering, drevning
3. Montage av nya dörrfoder.
4. Montering av tröskelbleck som är av standardmodell och som är anpassad till den dörr som monterats.

* Sidoljus ingår ej i dörrbytet, önskas hjälp med det så beställer du vår tjänst montering av sidoljus.
* Övriga plåtarbeten ingår ej.
* Är dörren av typ säkerhetsdörr kan det tillkomma en kostnad för det extraarbetet som krävs.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.
• Förutsättnigen är att väggen är av trä- eller stålreglar och med gipsskivor. (utförandet avser ej betong, tegel eller puts).
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Ställning eller skylift ingå inte.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Din uppgift:

• Ange modulmåttet för den balkongdörr som ska monteras.
• En dörr kan vara höger- eller vänsterhängd. Om man står framför dörren och öppnar dörren mot sig, har en vänsterhängd dörr gångjärnen till vänster. Tänk på vilket hängning du vill att din dörr ska ha.
• Kom ihåg att granska dörren du köpt redan vid leveransen så att det inte är några skador på dörren.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Montering mosaik, kakel med mönsterpassning
1 680,50 kr
I vår tjänst Montering mosaik, kakel med mönsterpassning, eller oregelbundna storlekar på kakelplattor som är mer krävande än montering av standard kakel ingår:
• Montering
• Mjukfogning (sillikon).

Din uppgift:

• Mät och ange hur många kvadratmeter som ska monteras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Väggarna i badrumet ska vara i lod dvs raka. I de fall väggarna behöver rätas upp pga av att det är snett kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad.

Materialchecklista för Montering mosaik, kakel med mönsterpassning, eller oregelbundna storlekar på kakelplattor:

• Kakel
• Silikonfog
• Kryss
Målning tak inkl spackling spik & skruvhål
185,50 kr
I vår tjänst målning tak inkl spackling spik & skruvhål ingår:
1. I och påspackling, spik och skruvhål.
2. Slipning.
3. 2 strykningar.

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Det ingår att hantverkaren på ett fackmannamässigt sätt skyddar från färgstänk och städar upp efter utfört arbete.
• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material.
• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
• Tänk på att i denna tjänst ingår endast målning av tak, behöver du andra ytor som ska målas så måste du beställa det också.
• Behandling av rökskadade ytor/nikotin eller behandling av limfärg ingår ej. Offert kan fås av målaren.
• Takmålning som kräver ställning eller skylift pga hög takhöjd ingår ej, men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.
• Hus som är värdefulla ur kulturhistoriskt perspektiv, ingår inte. Där lämnas separat offert.
• Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras.
• Avfallshantering ingår ej.

Vad händer efter mitt köp?

När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.

Din uppgift:

• Mät upp ytan som ska behandlas. Det gör du genom att ta takets längd x takets bedd. Då får du antalet kvadratmeter som ska behandlas.
• Vill ni inte hantera ev byggavfall kan ni beställa hämtning via Rangsells (vi har storsäckar) eller höra med hantverkaren om denne kan ta hand om det mot en avgift.

Hur funkar ROT-avdraget?

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.

Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Lägga in klinker
906,07 kr
I vår tjänst Lägga klinker ingår:
• Applicering av tätskikt på befintligt underlag
• Montering av klinker
• Fogning,
• Rengöring
• Polering
• Mjukfogning (silikon)

Din uppgift:

• Mät upp badrummets respektive ytor, både golv i kvadratmeter. För golvytan mäter du helt enkelt rummets längd x rummets bredd, på så vis får du antalet kvadratmeter.

• Tänk på att köpa rätt storlek på plattorna då det ska fungera tillsammans med fallet mot golvbrunnen. Plattorna får inte överstiga 20 x20 cm utan att ansvarig entreprenör gett sitt godkännande.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Tänk på att golvet måste ha ett godkänt fall mot golvbrunnen. Glöm inte att beställa tjänsten flytspackling.

• Glöm inte att beställa kompletterande tjänster så som målning, el, och vvs om du vill ha hjälp med dessa tjänster.

Materialchecklista för Lägga klinker

• Primer
• Ångspärr
• Våtrumsremsa
• Rörmanschetter
• Tätmembran
• Fästmassa/Fix
• Kakelkryss
• Kakel
• Kakelfog
• Bygg & Våtrumssilikon
• Maskeringstejp
• Storsäck för byggmaterialsavfall
Dragning av nya avloppsstammar
642,19 kr
I vår tjänst Dragning av nytt avlopp ingår:
• Dragning av nya pvc-rör till toalett, handfat och golvbrunn.

Din uppgift:

• Mät antalet löpmeter som dragning av nytt avlopp avser.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Dragning av nytt avlopp:

• PVC rör
Demontering av Badrumsprodukter
498,15 kr
I vår tjänst "Demontering av Badrumsprodukter" ingår:
Demontering av: (räkna ut antalet så att det blir rätt i beställningen)
• Toalett,
• Handfat,
• Badrumsskåp (överskåp),
• Badrumsskåp (underskåp),
• Duschvägg,
• Badkar,
• Badrumsspegel,
• Handdukstork,
• Duschset.

Din uppgift:

• Räkna hur mågna delar som ska demonteras.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Det ska finnas fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i anslutande utrymme.

• Proppning som kräver att vattnet stängs av i flerbostadhus måste tillstånd inhämtas av ägaren, även tillgång till huvudavstängren måste ordnas av ägaren.

• Avisering samt information till boende vid avstängning av vatten ingår ej.

• Information om vart huvudavstängare sitter måste inhämtas av ägaren.

• Ombyggnad av golv, tak eller vägg ingår ej.

• Det ingår ingen kapning, omdragning eller byte av befintliga vattenrör.

Tips från experterna:

• I händelse av att tidigare utförda VVS-arbeten eller VVS-installationer inte motsvara kraven för säkert vatten kan vår VVS-montör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget.

Materialchecklista för Demontering av badrumsprodukter:

• Storsäck i passande storlek för avfallet.
Ansluta Golvbrunn
3 997,20 kr
I vår tjänst Ansluta golvbrunn ingår:
• Anslutning av ny golvbrunn
OBS• Tätskiktsarbete ingår ej.
• I de fall bjälklaget är tunnt betongbjälklag kan åverkan ske på taket i anslutning till lägenheten under vilket kan medföra en tillkommnade kostnad.


Din uppgift:

• Priset gäller för en brunn.

• Har du flera golvbrunnar som ska åtgärdas Ange antalet när du beställer uppdraget.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:Materialchecklista för Ansluta golvbrunn:

• Godkänd golvbrunn
• Storsäck i passande storlek.
Mont. av hörnlist i badrum m. kakel
120,04 kr
I vår tjänst Montering av hörnlist ingår:
• Montering av speciell hörnlist anpassad för ytterhörn i badrum med kakel.

Din uppgift:

• Räkna hur många ytterhörn som finns i badrummet.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• -

Materialchecklista för Montering av hörnlist i badrum med kakel:

• Hörnlist
Montera Sockel
198,06 kr
I vår tjänst Montering sockel ingår:
Montering av ny sockel.

Din uppgift:

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Vid sättning av sockel ska sockeln vara ny.
• Utrymmet skall vara tomt och rent, dvs inga möbler i utrymmet, inga limrester och väl städat

Tips från experterna:

• Räkna med 10% spill på allt material.
• Sättning av sockel mäts i antalet hörn i rummet där sockeln ska sättas, både ytter- och innerhörn. Ett normalt rum har 4 hörn. Vill man ha hjälp med sockel i två rum då blir det totalt 8 hörn.

Materialchecksockela för Montering av sockel:

• sockel
• Dyckert
Byte av ytterdörr
3 900 kr
I vår tjänst Byte av ytterdörr ingår (Priset baserar sig på träfasad - för tegel-, puts- eller betongfasad tillkommer kostnad beroende på hur det ser ut:
• Demontering av befintlig dörr inklusive dörrkarm och dörrfoder
• Montering av ny dörr, injustering, drevning
• Montage av nya dörrfoder.
• Montering av tröskelbleck som är av standardmodell och som är anpassad till den dörr som monterats.

* Sidoljus ingår ej i dörrbytet, önskas hjälp med det så beställer du med ett fönsterbyte.*
* Övriga plåtarbeten ingår ej.*
* Är dörren av typ säkerhetsdörr kan det tillkomma en kostnad för extraarbetet som krävs. Detta kan hantverkaren svara på

Din uppgift:

• Ange modulmåttet på den ytterdörr bytet gäller.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Förutsättnigen är att arbetet utförs på trästomme eller träfasad. (utförandet gäller inte betong- tegel eller putsväggar).

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler gardiner, blommor eller liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Vill du inte själv ta hando m ditt byggavfall kan du köpa vår storsäck + ringa Rangsells eller höra med hantverkaren. OBS! Tillkommer en kostnad.

*OBS! Kom ihåg att granska dörren du köpt redan vid leveransen så att det inte är några skador på de.

Tips från experterna:

• En dörr kan vara höger- eller vänsterhängd. Om man står framför dörren och öppnar dörren mot sig, har en vänsterhängd dörr gångjärnen till vänster. Tänk på vilket hängning du vill att din dörr ska ha.

Materialchecklista för byte av ytterdörr

• Ytterdörr
• Handtag ytterdörr
• Drevisolering
• Skarvtejp åldersbeständig
• Tröskelbleck
• Karmskruv
• Karmplastblock
• Cylindervred
• Bleckspik
• Foderbrädor

OBS! Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger INTE rätt till skattereduktion.
Uppbilning av befintligt avlopp
5 129,54 kr
I vår tjänst Uppbilning och igengjutning för nytt avlopp ingår:
• Uppbilning
• Bortplockning av gamla avloppsrör
• Igengjutning av den del av badrumsgolvet som har bilats upp.

Din uppgfit:

• Har du fler badrumsgolv som ska åtgärdas Ange antalet när du beställer uppdraget.

• Priset gäller för badrum upp till 6 kvm.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

-

Materialchecklista för Uppbilning av befintligt avlopp:

• Storsäck i passande storlek
Golvslipning & Lackning av Parkettgolv
124,60 kr
I vår tjänst golvslipning och lackning av parkettgolv ingår:
1. slipning av parkettgolv.Slipning sker med maskin.
2. Lackbehandling (2ggr) med vanlig parkettlack.

OBS, Det är ytterst sällan men ev stavsläpp kan förekomma. Det är inget som går att förutspå och inget vi kan ta ansvar för. Läs mer på www.golvbranschen.se (stavar som släpper)

Din uppgift:


• Mät helt enkelt sidan x sidan. (d.v.s. rummets längd i meter x rummets bredd i meter, på så vis får du antalet kvadratmeter).

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Utrymmet ska vara tomt och rent, d.v.s. inga möbler i utrymmet och städat.

• Socklar ska vara borttagna (om du inte köpt den tjänsten).

• Vid golvslipning och lackning i kök måste kyl, frys, spis och diskmaskin vara flyttade. Vill du hjälp med det görs det upp med hantverkaren på plats.

Tips från experterna:


• Golvlack. Beräkna mängd efter totalt antal kvadratmeter som ska lackas. 1 liter golvlack räcker till cirka 5- 8 kvm. (Glöm inte att läsa på burken för exakt beräknad åtgång.)

Förutsättningar för tjänsten

För att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda.

• Allt material som ska användas ska finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.
• Utrymmet ska vara tomt och rent, d.v.s. inga möbler i utrymmet och städat.
• Socklar ska vara borttagna (om du inte köpt den tjänsten).
• Vid golvslipning och lackning i kök måste kyl, frys, spis och diskmaskin vara flyttade. Vill du hjälp med det görs det upp med hantverkaren på plats.

Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köpare.

Hur funkar ROT-avdraget

För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer samt ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern.Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.
Uppbilning befintlig golvbrunn i betongbjälklag
3 248,97 kr
I vår tjänst uppbilning av befintlig golvbrunn ingår:
• Uppbilning runt befintlig golvbrunn
• Bortplockning av den gamla golvbrunn
• Igengjutning av den del runt brunnen som har bilats upp.
OBS. • Anslutning av ny golvbrunn ingår ej! Se tjänst 80988/80987
• Tätskiktsarbete ingår ej
• I de fall bjälklaget är tunnt betongbjälklag kan åverkan ske på taket i anslutning till lägemheten under vilket kan medföra en tillkommnade kostnad.

Din uppgift:

• Priset gäller för en brunn.

• Har du flera golvbrunnar som ska åtgärdas Ange antalet när du beställer uppdraget.

• Badrummets konstruktion måste vara torr. I händelse av att badrummet är fuktskadat måste detta torkas. Arbete med uttorkning av fuktskadat badrum debiteras per timme.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Materialchecklista för Uppbilning av befintligt avlopp:

• Storsäck i passande storlek.
Upptagning dörrhål (ej bärande vägg)
1 380,41 kr
I vår tjänst upptagning av dörrhål, (ej bärande vägg) ingår:
• Uppsågning samt nermontering av befintliga gipsskivor och reglar.
• Därefter kompletteras öppningen med väggreglar som återställer väggens stabilitet samt ramverk för infästning av karm.

Din uppgift

• Märk ut vart den tänkta dörröppningen ska vara placerad.

• Upptagning av dörröppningar för innerdörr avser öppningar upp till en bredd om 100 och höjd 210.

• Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras.

• Förutsättnigen är att arbetet utförs på trästomme eller träfasad. (utförandet avser ej betong- tegelväggar).

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

• Vill du inte själv ta hand om ditt byggavfall kan du köpa vår storsäck + ringa Rangsells eller höra med hantverkaren. OBS! Tillkommer en kostnad.

Tips från experterna

• På Byggmax finns innerdörrar i många olika utföranden, inte minst i olika bredder (70/80/90cm) och olika höjder (200/210cm), fundera på vilken bredd du vill att din dörröppning ska ha.

• En dörr kan vara höger- eller vänsterhängd. Om man står framför dörren och öppnar dörren mot sig, har en vänsterhängd dörr gångjärnen till vänster. Tänk på vilket hängning du vill att din dörr ska ha när du planerar för din dörröppning.

Materialchecklista för Upptagning av dörrhål

• Kortregel 45 x 70mm
• Gipsskruv
Montering badrumströskel
642 kr
I vår tjänst Montering av badrumströskel ingår:
• Montering av tröskel.

Din uppgift:

• Ange hur många trösklar som ska monteras

• Mät hur lång din/dina trösklar är (Finns olika bredd på dörrarna/trösklarna)

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• -

Materialchecklista för Monteirng badrumströskel:

• Badrumströskel
Fönster målning insida
1 998 kr
I vår tjänst Fönstermålning insida ingår:
• Tvätt
• Grundmålning av fönstrets insida, karm och båge. Fönstret skall tidigare vara målat vitt.
• 1 strykning lackfärg.

OBS Målning av fönsterbänk ingår inte, vill du ha hjälp med det kan offert lämnas på plats av målaren.

Din uppgift:

• En grundläggande förutsättning för att köpa målningstjänster av Byggmax är att det inte finns några större skador på det som skall målas. Finns det mindre skador (c:a 1mm djupa) kan du köpa till tjänsten spackling så åtgärdar hantverkaren dessa.

• Flytta undan möbler och saker som finns i närheten av fönstret så att det finns ett fritt utrymme på ca 1-2 m runt fönstret där arbetet ska utföras. Gardiner och persienner ska vara nedtagna.

• Fönster med spröjs på insidan ingår ej men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.

Tips från experterna:

• Beräkna ditt färginköp efter totalt antal kvadratmeter som ska målas och enligt vad som står på burken + 10% spill. 1 liter lackfärg räcker till ca 8 kvm.

• Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen.

• Målning som kräver ställning eller skylift pga hög fönsterhöjd ingår ej, men offert kan fås direkt av målaren på plats för detta.

Materialchecklista för Fönstermålning:

• Målartvätt
• Trägrund V Inne
• Lackfärg V Inne
Rivning Klinker
455,14 kr
I vår tjänst Rivning av befintligt klinker ingår:
• Rivning av befintligt klinker.

Din uppgift:

• Mäta upp badrummets golvyta i kvadratmeter. Ta golvets längd x golvets bredd så får du ut golvets kvadratmeteryta.

• Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras.

Tips från experterna:

• Glöm inte att beställa vår tjänst ”Storsäck” för borttransport av rivnings- och restavfall.

• Tänk på att förbereda ett utrymme där de demonterade delarna kan förvaras.

Materialchecklista för rivning av klinker

• Mjölkpapp
• Maskeringstape
• Storsäck